Året der gik på Linka Energy

2020 er ved at nå sin ende – og sikke et år! For Linkas vedkommende har det være et år med nye projekter og benhårdt arbejde for salgsafdelingen, da alle messer og dyrskuer har været aflyst.

Netop de aflyste messer har betydet, at vi har brugt mere tid på kontoret. Tid som vi rigtig gerne ville have brugt på at møde alle jer. Vi håber på, at alle dyrskuer og messer bliver gennemført i 2021, så vi igen kan komme ud og få en snak med jer – og naturligvis også vise vores produkter frem.

Nyt produkt

Vi forsøger hele tiden at udvikle vores eksisterende produkter samt udvikle helt nye produkter. Det har i år blandt andet resulteret i en stenfælde. Stenfælden kan monteres på alle halmanlæg hvor halmtransporten sker pneumatisk. Se hvordan stenfælden virker og læs mere her.

Linka Group

I slutningen af 2019 blev Weiss en del af Linka Group, hvor svenske Jernforsen også er med. Igennem året har vi arbejdet på at styrke forholdet imellem de tre virksomheder og dermed gøre hinanden stærkere. Synergien imellem virksomhederne er blevet stærkere, men pga. Corona-virusset mangler vi stadig at mødes med nogle af vores nye kollegaer. Det ser vi frem til i 2021.

Udvalgte projekter

Stege

I det østligste Danmark har vi opført et nyt anlæg. Helt præcist i Stege på Møn. Anlægget er et 8 MW halmanlæg som skal levere bæredygtig varme til forbrugerne i starten af 2021. I slutningen af september blev der tændt op i kedlen for første gang og vi forventer at lave en endelig aflevering til kunden i starten af 2021.

Nordals

Fra det østlige Danmark til det sydlige Danmark. Vi har nemlig afsluttet vores projekt på Nordals. Endnu et turn-key anlæg som allerede i dag leverer bæredygtig fjernvarme til forbrugerne i området. Halmanlægget er udstyret med Linka’ patenterede forbrændingsteknologi og anlæggets driftsperformance sikrer ikke blot billig varme til borgerne, man skærer også 350.000 tons af CO2-udledningen. Dermed er Sønderborg Forsyning kommet nærmere målsætningen om, at forbrugerne i regionen skal erstatte individuel opvarmning baseret på fossile brændsler med ikke-fossil bæredygtig opvarmning.

IMG_3003.JPG
IMG_2951.JPG
IMG_2963.JPG
IMG_2886.JPG
Egtved

I Egtved er vi netop i gang med at opføre et kombinationsanlæg som både består af en biomassekedel og en varmepumpe. Fordelen ved dette anlæg er, at brændselsfleksibiliteten er særdeles høj, idet der kan skiftes imellem brug at biomassekedel og varmepumpe, og kombinationen med det eksisterende solvarmeanlæg sikrer borgerne i Egtved lave priser og fremtidssikring.

Foruden de økonomiske besparelser på ca. 3.000 kr. årligt pr. kunde vil det nye kombianlæg medføre en årlig reduktion af CO2 udledning på ca. 14.000 tons. ”Det var vigtigt for os at få et fremtidssikret varmeværk med højest tænkelige miljøprofil og ikke bare en kedel til at brænde flis af” udtaler Anders Rønshof, formand for Egtved Varmeværk.

20201112_125545.jpg
20201112_130004.jpg
20201015_130054.jpg
IMG_0121.JPG
Adven

I Helsinki er vi tæt på at være færdige med det mobilanlæg vi sendte derop i sommer. Anlægget er et dampanlæg, som skal forsyne en juicefabrik med damp til deres produktion. Fordelen ved et mobilt anlæg er, at det bliver bygget hjemme på matriklen i Lem, hvorefter det bliver fragtet til sitet. Dette reducerer installationstiden på sitet og gør opstarten hurtigere end ellers.

Udover de beskrevne projekter arbejder vi på et nyt fjernvarmeanlæg i Tønder, på at færdiggøre et projekt i Slagelse samt på andre projekter i Sverige, Norge og USA.

Nyt fra organisationen

I juni havde vi to lærlinge som bestod deres svendeprøve. Det betød, at vi fik plads til en ny lærling. Vi ansatte Troels som drømmer om at blive smed. Udover Troels har vi to andre smedelærlinge, som giver en god dynamik i arbejdsgangen i produktionen.

I ledelsen siger vi farvel til Lars Gravgaard som de seneste par år har fungeret som driftsdirektør. Lars har valgt at søge nye udfordringer udenfor organisation og vi takker for indsatsen.

 

Vi vil gerne takke alle vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere for et godt samarbejde i det forgange år. Vi ser frem til et spændende og uforudsigeligt 2021.

Linka Energy ønsker alle læsere en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår!