Banebrydende kombinationsanlæg

Borgerne i Egtved har investeret i en grønnere og billigere varmekilde; et bæredygtigt energianlæg fra Linka Energy kombineret af en biomassekedel, varmepumpe og solvarmeanlæg – for fremtidens skyld! Det nye anlæg erstatter et gammelt kraftvarmeanlæg drevet på naturgas.

I denne tid hvor der er uro på energimarkedet, er interessen for alternative energikilder vokset. Ingen ved hvornår de tårnhøje priser på naturgas og el bliver normaliseret igen og derfor er der flere fordele ved at investere i et kombinationsanlæg.

Fordele ved anlægget

Ved at kombinere en biomassekedel og en eldrevet varmepumpe, der optager energi fra udeluften, sikres en høj fleksibilitet idet der er mulighed for at fyre med biomasse når prisen på el er høj, mens man anvender varmepumpen, når elprisen er lav. Når en biomassekedel og en varmepumpe kombineres, kan temperaturen på fjernvarmevand blive højere, end det ville være muligt alene med en varmepumpe alene.

”Det var netop fleksibilitet og forsyningssikkerhed der fik os til at vælge netop det her anlæg.”
Leif O. Rasmussen, driftsleder Egtved Varmeværk

I Egtved vil CO2 udledningen mindskes med ca. 14.000 tons om året med det nye anlæg. Fjernvarmen bliver desuden endnu billigere i byen!

Bæredygtigt vedvarende energi med biobrændsel – baseret på nyeste forbrændingsteknologi

Anlægget er designet til at kunne anvendes flere forskellige typer biomasse. Primært kan der bruges lokalt produceret halm og flis, men også andet brændsel som kornafrens og biomassebaserede affaldsprodukter kan anvendes i anlægget. Der er stor fokus på, at biomassen kommer fra lokale producenter. Samtidig er det også muligt at skalere værket op og ned i størrelse alt efter behov.

”Det var vigtigt for os at få et fremtidssikret varmeværk med højst tænkelige miljøprofil.”
Anders Rønshof, Formand for Egtved Varmeværk

 

Der findes også en løsning til dig!

Linka Energy er blandt verdens førende inden for innovativ energiudvikling. Netop denne type kombinationsanlæg hører til fremtiden, når man ser på bæredygtig varmeteknologi. Linka er din partner i at finde fremtidssikrede løsninger til dine behov – industri, fjernvarme eller landbrug. Vi reducerer CO2 udledningen og sikrer oppetiden med fuld driftssupport.

  • Billede-4.jpg
  • 20211001_094339.jpg
  • Billede-2.jpg
  • Billede-5.jpg
  • Billede-4.jpg
  • 20211001_094339.jpg