CO2 neutral varme til Boulstrup-Hou

I sommeren 2016 leverede Linka et 2.000 kW halmanlæg til det østjyske varmeværk.

Da Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk i 2016 skulle udvide deres kapacitet, blev det igen med Linka som leverandør. Det nye, 2.000 kW halmanlæg leverer varme til værkets 650 forbrugere, hvoraf flere er storforbrugere.

Tidligere blev varmen leveret fra et 950 kW halmanlæg, som Linka installerede i 2009, men med områdets stigende varmeforbrug var det nødvendigt at fordoble kapaciteten.

Hidtil er halmbanen blevet fyldt op manuelt, hvilket kræver to daglige opfyldninger. For at sikre en endnu højere automatisering af anlægget installerer Linka i foråret 2017 en halmkran, som fremover skal fylde banen automatisk efter behov.

Læs om projektet her: Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk