Nyt varmeanlæg til Elitfönster AB

Linka er i fuld gang med at opføre et nyt spånfyret varmeanlæg i Vetlanda, Sverige, som skal afbrænde restprodukter fra vindueproduktion til opvarmning af malerværksted og produktionslokaler.

På fabrikken i Vetlanda har man tidligere anvendt høvlspåner fra vindueproduktionen som brændsel i eget kedelanlæg, og herudover presset resterende til briketter som er videresolgt til andre industrier.

Med den nye 3 MW Linka H kedel får Elitfönster et topmoderne anlæg med en betydeligt højere virkningsgrad end deres eksisterende kedler. Den nye kedel har desuden en bedre udnyttelse af energien i brændslet, hvormed brændselsforbruget falder og en endnu større del af restprodukterne kan videresælges. “Hemmeligheden” bag den høje effektivitet i kedlen er Linkas patenterede medstrømsforbrænding.

Fordelen ved Linka anlægget, er blandt andet at industrier som Elitfönster, med restprodukter i form af spåner, kan afbrænde dette direkte i kedlen, uden at skulle presse det i piller eller briketter.

Anlægget er det første af sin slags i Sverige, men Linka har tidligere leveret anlæg til en lang række trævareproducenter i Danmark. Det forventes at producere varme fra september 2019.