Halmanlæg til Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk

I maj 2017 påbegynder Linka leveringen af et 1500 kW halmanlæg til kraftvarmeværket, der skal sikre områdets beboere varme i vinterhalvåret.

Halm skal erstatte naturgassen

Halmanlægget, der leveres med den velkendte Linka halmopriver og 30 meter halmbane, skal stå klar 1. september 2017. Ørnhøj-Grønbjerg har i forvejen et 5.000 m2 solfangeranlæg, som leverer varme i sommermånederne. Biomasseanlægget fra Linka vil derfor supplere med varme i årets koldeste måneder.

Varmeværket forventer at biomasseanlægget vil stå for cirka 70 % af varmeproduktionen, mens solcelleanlægget står for 20 %. Det betyder at det nye anlæg næsten fuldstændig erstatter naturgassen, som tidligere har været varmeværkets supplement til solvarme.

Energy Supply bragte i november en historie om Ørnhøj-Grønbjergs skifte til halmvarme:
http://www.energy-supply.dk/article/view/299918/halm_sender_naesten_naturgassen_pa_pension