Nyt projekt for Mørke Fjernvarme

I løbet af 2018 skal Linka levere et komplet 4,5 MW halmvarmeværk til Mørke Fjernvarme.

Linka Energy sluttede 2017 af med en ordre på et nyt 4,5 MW halmvarmeværk til Mørke Fjernvarme, beliggende nord for Aarhus. Det nye varmeværk skal stå klar til at levere varme til de over 600 forbrugere i oktober 2018.

Hidtil har Mørke fået varme fra et træpilleanlæg, installeret af Linka i 2001, men med en årlig varmeproduktion på knap 15.000 MWh er det nuværende varmeværk ved at være overbelastet og hermed slidt. Den teknologiske udvikling i senere år betyder samtidigt at det nye kedelanlæg er mere effektivt end det gamle.

Projektet var udbudt i en totalentreprise, hvor Linka Energy blev valgt som totalentreprenør efter gennemført indbudt licitation. Som totalentreprenør skal Linka levere det komplette varmeværk inklusiv bygning, kedelanlæg, rør- og elinstallationer samt filter og akkumuleringstank. Al varme skal fremover produceres fra halm, med en oliekedel som backup. Skiftet fra træpiller til halm vil medføre en besparelse på brændsels- og driftsomkostninger samt en reduktion af CO2 udledning på 909 ton over de næste 20 år.

Den bevægelige trapperist i kedlen, samt Linkas patenterede forbrændingsteknik, sikrer en optimal udnyttelse af brændværdien i halmen, og reducerer risikoen for dannelsen af slagger. Anlægget leveres forberedt på et SNCR anlæg for at kunne efterkomme eventuelle skærpede emissionskrav i fremtiden.

Første spadestik tages allerede i starten af februar, og henover foråret bliver bygningen opført, som kommer til at ligge på Fabriksvej. Det betyder at varmeværket bliver flyttet væk fra bymidten og ud i et industriområde.

Hovedkomponenter til kedelanlægget installeres hen over sommeren og efteråret, inden endelig aflevering i slutningen af året. Rådgiver på projektet er Plan og Projekt A/S.

”Linka blev valgt ud fra en teknisk og økonomisk vurdering, som det mest driftsøkonomiske valg. Desuden var virksomheden ikke ukendt for Mørke Fjernvarme, der har samarbejdet med Linka gennem de sidste 16 år.”

– Arne Sørensen, projektrådgiver fra Plan og Projekt A/S.

Anlægsbeskrivelse

Der installeres et fuldautomatisk 4,5 MW halmanlæg med halmklipper. En kran transporterer, efter behov, en halmballe til en sikkerhedskasse. Herfra føres denne gennem en halmklipper, hvorfra halmen føres ind i forbrændingskammeret. I kedlen er der installeret automatisk askeudtag, hvor snegle transporterer asken fra forbrændingskammeret og videre til to askecontainere.

Til anlægget leveres desuden en 1.400 m3 akkumuleringstank, der kan lagre cirka 80 MWh varme, et posefilter, nyt SRO anlæg, styringssystem og 30 meter skorsten. Hermed er forbrugerne sikret konstant adgang til varme, produceret fra CO2 neutralt brændsel.

Layout_32200.png