Ny anlægsløsning i brug i UK

I slutningen af 2016 har Linka leveret vores nye anlægsløsning til flere kunder i England, som nu nemt kan skifte fra halm til flis.

To af de første kunder, som fik installeret den nye løsning, er Glen Avon Growers og Kelloe Mains Farm. Begge har fået installeret en Linka halmopriver samt halmbane med gummibånd og forhøjede sider. Hermed kan banen fyldes med flis eller andet granuleret brændsel, som supplement til brugen af halm.

Den høje fleksibilitet betyder at begge landbrug kan skifte primær brændsel afhængig af eksempelvis priser og udbud, ligesom der er en langt højere forsyningssikkerhed end ved at anvende én type biobrændsel.

Læs mere om løsningerne her:

Glen Avon Growers

Kelloe Mains Farm