Ny løsning gør skift mellem flis og halm simpelt

I august lancerede Linka sin nyeste løsning, en halmopriver med gummibånd, som gør det muligt at kombinere halm og flis som brændsel.

Halmopriver med gummibånd

Udvikling af nye, innovative løsninger er essentielt for Linka, og vi er lykkelige for at vi igen kan gøre energiproduktion af biomasse lidt nemmere for vores kunder. Mens det tidligere krævede to systemer at veksle mellem brændselstyper, kan du fremover anvende både halm og flis på samme anlæg. Hermed sikres en langt højere fleksibilitet i forhold til brændselsvalg.

Halmopriveren er den samme, og brændslet fremføres nu på et gummibånd, som fortsat tilpasses efter kundens ønsker. Båndet gør det tilmed muligt at trække flere meter bane end tidligere. Ved brug af halm som brændsel, transporteres ballerne til opriveren, som rykker disse i stykker inden brændslet indføres via stokersneglen.

En forhøjning på siderne gør det muligt at fylde båndet med flis, savsmuld eller anden granuleret brændsel. Her anvendes snegle til transportering af dette til stokersneglen. Skiftet af brændsel sker ganske simpelt med tryk på en enkelt knap. Styringskomponenten gør med andre ord arbejdet for dig.

Med denne nye løsning understreger Linka sin position som leverandør af innovative og fleksible systemer, der sætter kundens behov i centrum. Siden det første anlæg blev leveret i august er yderligere to anlæg blevet installeret og tre anlæg er under projektering. Linka forventer at interessen for det nye anlæg vil stige betragteligt i det nye år.