Nyt anlæg sikrer maksimal udnyttelse af ressourcer

I august idriftsatte vi et nyt 2 MW biomasseanlæg ved Hornsyld Købmandsgård, til afbrænding af kornafrens.

Som en del i et større energiprojekt, fik Linka til opgave at levere et nyt biomasseanlæg, komplet med multicyklon, posefilter og skorsten. Anlægget leverer nu procesvarme til Købmandsgårdens proteinfabrik, TripleA, og forvarmer desuden vand til en dampkedel i deres foderproduktion.

Virksomheden har tidligere fået varmen fra en 400 kW Linka kedel, men grundet etableringen af proteinfabrikken TripleA er varmebehovet steget betydeligt, og det har været nødvendigt at installere en større kedel.

Installationen af det nye anlæg har medført en mere effektiv produktion af varme, og desuden afhjulpet driftsudfordringer, i forbindelse med slaggerdannelse i den gamle kedel.

 

“Projektet er gået godt og Linka har nogle venlige og kompetente medarbejdere, som har været yderst kontaktbare i hele forløbet.”
– Lars Christensen, driftsdirektør ved Hornsyld Købmandsgård

 


 

Læs mere om projektet: Hornsyld Købmandsgård