Reference

Ølgod Tekniske Værker

Opgradering til multifuel biomasseanlæg giver større kapacitet

Ølgod Fjernvarme leverer varme til over 98% af byens husstande og virksomheder. Varmen produceres næsten udelukkende på CO₂ neutrale brændsler.

Varmeværket er lokaliseret inde i byen, tæt på beboelsesområder. Hermed stilles høje krav til udledning og begrænsning af lydgener. For at imødekomme disse lovkrav, grundet værkets placering, er der monteret en lyddæmper på den 25 meter høje skorsten.

I 2013 leverede Linka en træpillekedel, som backup til det primære kedelanlæg.

Træpillekedlen erstattede en gammel oliekedel, og anvendes under særligt kolde perioder. Skiftet fra olie til træpiller har reduceret varmeomkostningerne, idet olie er langt dyrere. Træpiller udgør cirka 3% af varmeproduktionen og træpillekedlen er i drift omkring 300 timer hvert år.

I 2018 valgte en nærtliggende fabrik at tage deres ældre kedel ud af drift, og i stedet blive koblet til fjernvarmeforsyningen. Hermed øges varmebehovet og backup kedlen tages derfor i fuld brug. For at reducere fremtidige omkostninger valgte Ølgod Fjernvarme at ombygge kedelanlægget til flis.

I 2018 fik Linka til opgave at bygge en ny flisgrav til Ølgod Fjernvarmes backup kedelanlæg og med det nye indfyringssystem, imødekommer det komplette anlæg efterspørgslen efter varme.

Den eksisterende løsning

Linka var totalleverandør på træpilleanlægget i Ølgod og udover at levere kedelanlægget, var vi ansvarlige for at levere både kedel- og askebygning.

Anlægget består af en 2.000 kW Linka H kedel, designet til at opnå total afbrænding og effektiv udnyttelse af brændslet. 16 tryktanke skyder luft ind i røgrørene for at rense disse. Hermed skal driftspersonalet kun rengøre dem manuelt få gange om året.

Træpillerne opbevares i en 85 m³ silo, hvorfra de transporteres til kedlen ved hjælp af snegle. Ved at installere et posefilter renses røggassen yderligere, for at reducere støv. Derfor er støv udledning fra anlægget yderst begrænset.

I kedlen er der installeret et askesystem, der automatisk transporterer aske fra kedlen til en 8 m³ askecontainer, placeret i egen bygning.

Den nye løsning

Linka bygger en flisgrav ved siden af det eksisterende kedelrum, som skal opbevare flisen. Et vippetag sikrer nem adgang til opfyldning, idet lastbilen kan aflæsse flisen direkte i graven. Skrabere i bunden af graven flytter flisen frem til en nedsunken tværsnegl, hvorfra skråsnegle fører det videre til kedlen. Fotoceller sikrer at tværsneglen altid er fyldt.

Pillesiloerne bevares for at muliggøre kombineret fyring med både flis og træpille, idet kedelanlægget allerede er forberedt for flis, kræves kun begrænset arbejde herpå.

Styrings- og kontrolsystemet skal ombygges til kombineret fyring, hvilket betyder at Ølgod fremover nemt kan skifte mellem flis og træpiller ved hjælp af kontrolpanelet.

Specifikationer

Kunde: Ølgod Tekniske Værker
Lokation: Ølgod, Danmark
Brændselstype: Flis og træpiller
Størrelse: 2.000kW
Anlægstype: Linka®
Energitype: Varmtvandskedel
Byggeår: 2018/2013

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Claus