Varmeværker

Andre typer og størrelser

Linka kan tilpasse fuldautomatiske biomasseanlæg til andre brændselstyper end de traditionelle, f.eks. frøgræs, halmbriketter, majskolber og kirsebærsten. Du kan også få anlæg i specialstørrelser.

Varmtvandsanlæg til andre brændselstyper

Foruden de standardbrændsler som anlæggene er navngivet efter – halm, flis og træpiller – er det muligt at anvende andre former for biomasse. Vi går gerne i dialog om andre brændselstyper og tilbyder helt uforpligtende at gennemføre en brændselstest på den brændselstype, du har i tankerne. Det foregår på vores særlige 400 kW testkedel, og ved uprøvede former for biomasse er testen et krav.

De gennemførte tests viser hvor let brændslet er at håndtere med standardudstyr, brændværdi, askeudvikling og emissionsværdier med mere.

Eksempler på andre brændselstyper

Halmanlæg kan også anvendes til rapshalm, frøgræs, tomatplanter og andre stængelbrændsler. Desuden er der lavet forsøg med bl.a. rishalm og elefantgræs.

På et flisanlæg kan andre brændselstyper være træ- eller halmbriketter, majskolber eller andre brændsler, som er større i dimension end f.eks. træpiller.

På træpilleanlæg har Linka bl.a. lavet forsøg med kaffeskaller/-grums, olivensten, kakaoskaller, kirsebærsten og halmpiller. Umiddelbart er det kun brændslets dimension og fugtighed, der afgør, om det kan anvendes i et træpilleanlæg.

Anlægsstørrelser ud over standard

Linkas varmtvandsanlæg til halm, flis og træpiller spænder over et bredt spekter af størrelser. Vores anlæg ligger typisk fra 250 - 10.000 kW, men det er muligt at fravige vores standard set-up, hvis du ønsker specialstørrelser eller når der er tale om deciderede varmeanlæg i større eller mindre byer.

Ved specialanlæg er det vigtigt med en tæt dialog om brændsel, anlæggets formål med videre, så vi kan rådgive så nøjagtigt som muligt. I fællesskab finder vi frem til den rigtige løsning.

Se vores løsninger

Easter Grangemuir Farm

I 2017 fik den skotske jordbærproducent installeret et 995 kW Linka biomasseanlæg, til kombineret fyring med halm og flis.

Læs mere

Hornsyld Købmandsgård

I sommeren 2017 har Linka idriftsat et nyt 2.000 kW biomasseanlæg ved Hornsyld Købmandsgård, til afbrænding af kornafrens.

Læs mere