Linka skal bygge 8 MW varmeværk i Ryomgård

Ryomgård Fjernvarmeværk skal i løbet af 2018 have etableret et nyt 8 MW halmvarmeværk, med Linka som totalentreprenør.

Vi kunne for nyligt fortælle at Linka er valgt som totalentreprenør på et nyt 4,5 MW halmvarmeværk i Mørke. Nu har vi fået en ordre i bogen, mindre end 15 km væk. Ryomgårds nye halmvarmeværk blev sendt i udbud inden jul, og allerede i uge 6 kunne Linka og Ryomgård underskrive kontrakten. Hermed har Linka vundet endnu en licitation, som bekræfter at virksomheden er førende på levering af mellemstørrelse fjernvarmeværker.

”Vi undersøgte markedet seriøst, både de samfundsøkonomiske aspekter, men ikke mindst for at sikre at det nye anlæg havde den bedst opnåelige forbrændingsteknik, med høj virkningsgrad, samt at det nye værk kunne give den ønskede forsyningssikkerhed i mange år frem.”
– Jan Helbo, bestyrelsesformand for Ryomgård Fjernvarme.

Om valget af Linka som leverandør fremhæver Jan Helbo den gode, konstruktive dialog. Hermed understreges Linkas stærke projektorganisation, som har kendetegnet virksomheden i mange år. Linka har tilmed tilbudt den bedste tekniske løsning med det laveste cost of ownership.

29 års godt samarbejde fortsætter

Tilbage i 1989 var Linka totalentreprenør på opførelsen af fjernvarmeværkets første biomasseanlæg. Det langvarende samarbejde har ifølge Jan Helbo også haft betydning for valget af Linka som totalentreprenør.

”Medvirkende årsag til at valget faldt på Linka, er at vores eget ”gamle” værk har fungeret i næsten 29 år uden de helt store udfordringer.”

I løbet af knap 30 år har kedlen afbrændt 119.000 tons halm og produceret omkring 430.000 MWh. I dag kører kedelanlægget på sit maksimale om vinteren, grundet den løbende tilgang af forbrugere inden for forsyningsområdet. Siden 1989 er antallet af forbrugere steget fra 260 til 689, og i dag er den samlede varmeproduktion ca. 19.000 MWh om året.

Det nye anlæg forventes allerede i drift i oktober/november 2018 med endelig aflevering i december.

”Vi fornemmer at vi hos Linka taler med et teknisk personale med stor erfaring, der har en stor del af teoretisk og praktisk forståelse, som videregives på en tillidsvækkende måde.”

– Jan Helbo, Bestyrelsesformand ved Ryomgård Fjernvarme.

Anlægsbeskrivelse

Der skal opføres ny kedelbygning, med plads til den store 8 MW halmkedel. I den eksisterende halmlade, med plads til cirka 14 dages varmeproduktion om vinteren, monteres nyt krananlæg. Indfyring sker med en halmklipper, som kan håndtere halm af dårligere kvalitet og har et langt lavere energiforbrug, end eksempelvis en halmopriver. Ifølge Jan Helbo var indfyringsenheden ligeledes et vigtigt parameter i valget af Linka.

Som option kan anlægget forberedes for flis som tilsatsfyring, hvormed det vil være muligt at supplere med flis i tilfælde af mangel på halm.

Den optimerede styring sikrer at anlægget ikke får problemer med at overholde krav til hverken støv, NOx eller CO2 udledning. Da 99 % af varmen i Ryomgård kommer fra halm er værkets CO2 udledning i forvejen begrænset.

Ryomgaard Tegning.jpg