Tønder vælger Linka Energy

Tønder Fjernvarme vil snart være klar til at tage første spadestik til det nye fjernvarmeanlæg som i fremtiden skal sikre varme til 2.790 husstande. For få dage siden blev der underskrevet kontrakt på projektet, hvor Linka Energy som totalentreprenør skal opføre et nyt 3,75 MW flisanlæg.

I dag kommer varmeproduktionen primært fra naturgas fyrede kedler og gasmotordrevne varmepumper på forskellige centraler i Tønder. Det nye anlæg fra Linka Energy bliver placeret på Energivej og vil i fremtiden dække ca. en tredjedel af varmebehovet i Tønder.

Investeringen i det nye anlæg sker på baggrund af et stort og grundigt forarbejde med analyser af bl.a. alternative løsninger, herunder priser på henholdsvis fossile brændsler og biobrændsler. Prisen på biobrændsel er særdeles konkurrencedygtig i forhold til prisen på naturgas og med et flisfyret værk i denne størrelse sikres bæredygtigheden. Derfor er det nye flisanlæg med til at sikre forbrugerne såvel robuste energipriser som et fremtidssikret anlæg.

På sigt vil investeringen give Tønder Fjernvarme store besparelser – og disse besparelser vil i sidste ende komme forbrugerne til gode.

Foruden økonomiske besparelser for varmeværket og forbrugerne, vil det nye flisanlæg medføre en årlig reduktion af CO2 udledning på ca. 4.100 tons. ”Som fjernvarmeværk har vi et stort ansvar for miljøet, og derfor har vi fokuseret på et højeffektivt og bæredygtigt varmeanlæg, der drives af biobrændsel”fortæller adm. direktør for Tønder Fjernvarme, Johnny Pedersen.

Projektet har været undervejs i en årrække, hvor Tønder Fjernvarme har undersøgt markedet og mulighederne. I efteråret 2019 blev projektet sendt i udbud og af tilbudsgiverne endte Linka Energy med ordren. ”Bestyrelsen valgte Linka som følge af projektets driftsøkonomi og meget lange garantiperiode. Desuden kan værket arbejde med brændsel med meget højt fugtindhold og overholde fremtidige skrappe miljøkrav” udtaler bestyrelsesformand for Tønder Fjernvarme, Peter Nørkjær.

Linka Energy har taget hul på detailprojektering af bygningen og maskinanlæg, og det forventes snart, at der skrives kontrakt med de enkelte fagentreprenører. Anlægget skal være klar til at producere varme i begyndelsen af 2021.

Biomasseanlægget
Det fuldautomatiske, topmoderne varmeværk er dimensioneret til at sikre en stabil drift med fokus på brugervenlighed og godt arbejdsmiljø for driftspersonalet. Mandskabsbehovet er minimalt og anlægget kan tilmed overvåges via fjernadgang, hvilket betyder, at forbrugerne altid er sikret adgang til varme.

Anlægget består af en 3,75 MW Linka biomassekedel med røggaskondensering som er udviklet og optimeret i tæt samarbejde med Linka Energys leverandører. Indfyringen af flisen sker via hydrauliske stempler – en teknologi som er udviklet sammen med specialister i Linkas svenske datterselskab Jernforsen Energy, der i kombination med Linka Energys verdenspatenterede forbrændingsteknologi således sikrer Tønder Fjernvarme et fremtidssikret bæredygtigt biomassefyret anlæg med høj virkningsgrad.

 

 

Linka + Tonder logo.jpg