En ny och framtidssäkrad anläggning har tagits i bruk.

Ett steg närmare visionen ProjectZero:

Sønderborg Forsyning stänger av naturgasen

Fjärrvärmebolagets nya Linka-anläggning i Havnbjerg fungerar så bra att Sønderborg Forsyning nu håller på att stänga av de naturgaseldade panncentralerna.

Snart släcks elden i Sønderborg Forsynings gaseldade värmeverk i Nordals. Det nya värmeverket som drivs med halm, som togs i drift i maj, fungerar så bra att de fyra första kan stängas av inom nästa månad.

Den halmeldade värmeanläggningen har patenterad förbränningsteknik som inte bara gör uppvärmningen billigare utan också minskarkoldioxidutsläppen med 350 000 ton. Detta för Sønderborg Forsyning närmare målet att få konsumenterna i regionen att ersätta individuell uppvärmning baserad på fossila bränslen med icke-fossil uppvärmning.

”Vi har levererat värme från halm kontinuerligt sedan maj. Detta är ett tydligt tecken på att den nya värmeanläggningen har använts på ett bra sätt.” säger Jens Nansen Poulsen, projektledare på Sønderborg Forsyning.

Den nya biomassafabriken har minimala driftskrav eftersom den är helt automatiserad från halmtillförsel till askåterföring. Den kan köras i upp till 72 timmar utan att personal är närvarande, vilket gör att han och andra anställda kan sköta den från företagets driftcentral eller hemifrån.

Utnyttjande av avfall

Vi specialiserar oss på att utnyttja lokala resurser i framtidssäkra energilösningar. Halmen, som ger värme till tusentals hem, blir nu gödsel efter förbränning.

Även om Danfoss utvecklingscenter för värmeförsörjning ännu inte har byggts har det varit avgörande för byggandet av den nya biomassafabriken. Besökarna kommer att kunna gå direkt genom en tunnel in i värmeverket.

Vi har utvecklat flera av de unika system som gör anläggningen till en bra investering och ser den som ett exempel på framtidens energiteknik.

”Vi har byggt 15 sådana här typer av halmeldade värmeverk tidigare, så det bygger på vårt tekniska kunnande och vår internationella erfarenhet. Allt har fallit på plats. Trots Corona och den blötaste vintern i mannaminne har vi undvikit förseningar tack vare det goda samarbetet. Detta beror inte minst på det goda samarbetet med kunden”. säger Jan Dahl Madsen, projektledare på Linka Energy.

Under de kommande åren kommer vi, Linka Energy, att vara energipartner i projektet för att säkerställa en framgångsrik uppstart och bidra till den ambitiösa ProjectZero-strategin att minska områdetskoldioxidutsläpp till noll år 2029.

Anläggningen består av en panna på 10 MW, vilket motsvarar hela den kapacitet som Sønderborg Utility behöver för att försörja Nordborg och Havnbjerg. När det återigen blir mycket kalla vintrar har energibolaget säkrat rätten att köpa överskottsvärme från Danfoss egna gaspannor.

 

  • IMG_3003.JPG
  • IMG_2853.JPG
  • IMG_2951.JPG
  • IMG_2963.JPG
  • IMG_2859.JPG
  • IMG_2886.JPG
  • IMG_2901.JPG
  • IMG_3003.JPG
  • IMG_2853.JPG