Polsk delegation besöker Nimtofte fjärrvärmeverk

En polsk delegation, som besökte Danmark för att lära sig mer om vårt fjärrvärmenät, stannade till i Nimtofte för att se ett Linka-halmvärmeverk.

DBDH och Danmarks ambassad i Polen har under vecka 9 bjudit in en polsk delegation, bestående av representanter från de ledande polska fjärrvärmeföretagen, till en inspirationsresa i Danmark. På torsdagen besökte de Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning, som sedan 2007 har levererat värme från en 5 MW Linka-ströanläggning.

Tillsammans med Nimtofte fjärrvärme presenterade vi för våra polska gäster hur en Linka-anläggning för biomassa är organiserad och hur biomassa kan användas i utvecklingen av det polska fjärrvärmenätet.