Fjärrvärme i Rødbyhavn

I 29 år har Rødbyhavn levererat koldioxidneutral värme från en Linka-anläggning. I dag har värmeverket två halmpannor på 5,5 MW.

När Rødbyhavns fjärrvärme grundades 1988 fick Linka i uppdrag att installera en halmpanna på 4 000 kW. Två år senare utökades värmeverket på Lolland med en ny pannlinje på 3 000 kW – också den levererad av Linka.

För att möta den ökade efterfrågan i området fick vi 2007 och 2011 i uppdrag att ersätta de befintliga pannorna med två nya pannor på 5 500 kW. Detta innebär att Linka har varit leverantör av alla värmeverkets pannor sedan starten för 29 år sedan.

Läs mer om projektet: Fjärrvärme i Rødbyhavn