Uppvärmningsanläggningar

Andra typer och storlekar

Linka kan anpassa helautomatiska biomassaanläggningar till andra bränsletyper än de traditionella, t.ex. gräsfrö, halmbriketter, majskolvar och körsbärsstenar. Du kan också få specialstorlekar.

Varmvattensystem för andra bränslen

Förutom de standardbränslen som anläggningarna har fått sitt namn efter - halm, flis och träpellets - är det möjligt att använda andra former av biomassa. Vi diskuterar gärna andra bränsletyper och erbjuder ett kostnadsfritt bränsletest på den bränsletyp du har i åtanke. Detta görs i vår speciella testpanna på 400 kW, och för otestad biomassa är testet ett krav.

Testerna visar hur lätt bränslet är att hantera med standardutrustning, värmevärde, askutveckling, utsläppsvärden med mera.

Exempel på andra bränsletyper

Halmväxter kan också användas för rapshalm, frögräs, tomatplantor och andra stambränslen. Dessutom har försök gjorts med rishalm och elefantgräs.

I en flisanläggning kan andra bränsletyper vara trä- eller halmbriketter, majskolvar eller andra bränslen som är större än t.ex. träpellets.

I träpelletsanläggningar har Linka genomfört försök med kaffeskal/grus, olivsten, kakaoskal, körsbärssten och halmpellets. I början är det endast storleken och fukthalten hos brännved som avgör om den kan användas i en pelletsanläggning.

Växtstorlekar utöver standard

Linkas varmvattensystem för halm, träflis och träpellets har ett brett utbud av storlekar. Våra installationer varierar vanligtvis mellan 250 och 10 000 kW, men det är möjligt att avvika från vår standarduppställning om du vill ha specialstorlekar eller om du vill ha särskilda värmeinstallationer i större eller mindre städer.

När det gäller särskilda installationer är det viktigt att vi har en nära dialog om bränslet, syftet med installationen och så vidare, så att vi kan ge så exakta råd som möjligt. Tillsammans hittar vi den rätta lösningen.

Se våra lösningar

Easter Grangemuir Farm

2017 installerade den skotska jordgubbsproducenten ett 995 kW Linka biomassasystem för kombinerad eldning med halm och flis.

Läs mer

Hornsyld Merchant Farm

Sommaren 2017 driftsatte Linka en ny 2 000 kW biomassakraftverk på Hornsyld Kaufmandsgård för förbränning av spannmålsrester.

Läs mer