Referenser

Här kan du se några av de mer än 3 500 biomassaanläggningar som Linka har skapat i gott och nära samarbete över hela världen.

Uppvärmningsanläggning


BIO ENERGY AS

Containerbyggd multibränsleanläggning med en 600 kW träpelletspanna och en 560 kW specialdesignad biooljebackup.

Läs mer

ENVAFORS A/S

Ny 12,5 MW halmpannaanläggning kopplad i befintlig byggnad vid halmvärmeverket "Stop 39", Slagelse (Danmark).

Läs mer

Sønderborg Utility

Sønderborg Utility har driftsatt ett nytt halmeldat värmeverk 2020 och påbörjat stängningen av de sex gaseldade värmeverk som det ersätter.

Läs mer

Lendemarke fjärrvärme

Under 2019 har Lendemarke District Heating investerat i en ny biomassafabrik som sänder hållbar fjärrvärme till cirka 350 hushåll.

Läs mer

Fjärrvärmeverket Ryomgård

Under 2018 var Linka generalentreprenör för en ny halmvärmeanläggning för Ryomgård. En ny 8 MW-panna garanterar låga utsläpp och hög effektivitet.

Läs mer

Kraftvärmeverk i Ørnhøj-Grønbjerg

Den mobila träpelletsanläggningen levereras nyckelfärdigt i en container. En silo används vanligtvis för att lagra och transportera bränslet.

Läs mer

Kraftvärmeverket i Vaarst-Fjellerad

I slutet av 2016 installerade Linka en flisanläggning för Vaarst-Fjellerad kraftverk, utrustad med ett automatiskt kransystem.

Läs mer

Hjallerup fjärrvärme

Hjallerups fjärrvärmeverk ville ha en biomassaförbränningsanläggning för att komplettera användningen av solvärme. Valet föll på ett Linka hallsystem, som redan har sänkt fjärrvärmepriserna i området.

Läs mer

Boulstrup-Hou KVV

När Boulstrup-Hou behövde utöka sin kapacitet 2016 var det återigen Linka som leverantör av ett nytt hallsystem.

Läs mer

Østerild fjärrvärme

Hösten 2016 levererade Linka en ny pannanläggning till Østerild fjärrvärme, som ger betydande bränslebesparingar.

Läs mer

Tversted kraftverk

År 2015 installerade Linka en träpelletsanläggning för Tversted kraftverk. Eftersom det är en av de dyraste värmeanläggningarna i Danmark har övergången till biomassa redan visat sig vara en bra investering.

Läs mer

Aneby AMAQ

2014 installerade Linka en stor mobil värmeanläggning för den svenska kommunen Aneby, vilket sedan dess har lett till betydande besparingar.

Läs mer

Lolland värme

År 2013 installerade Linka en komplett pannlinje vid halmvärmeverket i Nakskov. Pannlinjen är en del av anläggningens totala leverans av Nakskov.

Läs mer

St. Merløse Värmeverk

Den nyckelfärdiga halmeldade värmeanläggningen i St. Merløse har både gett betydande halmbesparingar och bidragit till en minskning av koldioxidutsläppen.

Läs mer

Fjärrvärme i Rødbyhavn

Sedan 2007 har Linka levererat två pannor med en effekt på 5 500 kW till fjärrvärmeverket på Lolland, som använder halm för uppvärmning.

Läs mer

Jordbruk och egendomar


Uman Greenhouse Complex, Ukraina

År 2022 levererade Linka Energy A/S en biomassakraftverk till Uman Greenhouse Complex. Med den nya anläggningen kan den ukrainska grönsaksproducenten värma sina växthus med billigt, koldioxidneutralt biobränsle - halm från sina egna fält.

Läs mer

Easter Grangemuir Farm

Våren 2017 installerade den skotska jordgubbsproducenten en ny Linka-anläggning för biomassa med kombinerad förbränning av halm och flis.

Läs mer

Langrigg Hall

Sedan 2014 har Linka levererat två biomassakraftverk till den engelska anläggningen, och det tredje kraftverket kommer att stå klart i början av 2017.

Läs mer

Kelloe Mains Farm

Kelloe Mains Farm är en av de första att installera Linkas nya lösning, som gör det enkelt att byta från halm till flis.

Läs mer

Edward Baarda Ltd.

Linkas brittiska partner Manco Energy har levererat två biomassaanläggningar till den brittiska plantskolan, en hallanläggning och en flisanläggning.

Läs mer

Manor Farm

Manco Energy har levererat ett Linka-hallsystem till den brittiska jordbruksindustrin, som kommer att använda värmen till nya bostäder i framtiden.

Läs mer

Orupgaard Estate

Hösten 2016 levererade Linka en biomassakraftverk till Orupgaard Estate på Falster. Systemet säkerställer ständig tillgång till värme, som bland annat används för uppvärmning av hönshus.

Läs mer
Halmfyr

Glen Avon Growers

Under 2016 levererade vår brittiska distributör Manco Energy två Linka-anläggningar för biomassa till Glen Avon Growers i östra England.

Läs mer

Slättäng Estate

På Slättäng Estate har Linka installerat en kombinerad flis- och halmanläggning som förser gården med värme från förnybar energi.

Läs mer

Holmegaard Estate

På Holmegaard används värmen från Linka halmugnen främst för torkning av spannmål. Anläggningen ersatte en 20 år gammal Linka-anläggning.

Läs mer

Vennerslund Estate

År 2014 installerade Linka en biomassapanna på Vennerslund Estate, vilket har minskat egendomens förbrukning av halm med 1/3, samtidigt som värmeförbrukningen har ökat med cirka 33 %.

Läs mer

Frederiksdal Estate

På Frederiksdal Estate används värmen från halmen för att värma produktionsbyggnaderna där körsbärsvinet tillverkas.

Läs mer

Spannarps betesmark

Den svenska huvudgården Spannarps använder värmen från anläggningen för att värma hönshusen och deras fastigheter.

Läs mer

Björnstorp & Svenstorp egendomar

De två svenska gårdarna använder kombinerad eldning med både halm och flis.

Läs mer

Bransch


MADSEN BIOENERGI I/S

950 kW biomassa-anläggning för kombinerad eldning med halm och träflis, samt en ekonomiser och en gaspanna som reserv.

Läs mer

AARHUS PROTEIN A/S

Komplett 5 MW ångpanna för eldning med biobränsle.

Läs mer

NORLUND A/S - Nørlund Sågverk

5 MW fliskedelanläggning för tall timret sågverk av danskt konstruktionsträ av högsta kvalitet

Läs mer

Adven - Valio

Ångproduktionen används för uppvärmning och pastörisering av tusentals liter juice och rengöring.

Läs mer

Givlinggård

På Givlinggård, där 800 000 slaktkycklingar produceras årligen, har man investerat i ett Linka-system som kommer att användas för hållbar uppvärmning av husen.

Läs mer

Textilia

År 2020 byggde Linka Energy en hållbar ånganläggning för ett tvätteri som tvättar och levererar tonvis med textilier varje dag.

Läs mer

Mosegård

År 2020 har Mosegård investerat i en ny anläggning för hållbar biomassa för att värma upp 6 hönshus.

Läs mer

Danish Agro

Under 2018 byggde Linka ett biomassaförbränt ångkraftverk, vilket sparar ton koldioxid för miljön och bidrar till en betydande ekonomisk besparing för koncernen.

Läs mer

Hornsyld Merchant Farm

Sommaren 2017 tog Linka i bruk en ny biomassaförbränningsanläggning för spannmålsrester på Hornsyld Kaufmandsgård.

Läs mer

Lahaugmoen näringspark

I april 2017 driftsatte Linka en stor, mobil värmeanläggning i ett nybyggt norskt industriområde, som nu garanteras CO2-neutral värme.

Läs mer

Yester Farm Dairies

Under 2017 installerade vår brittiska partner Manco Energy en ny ånganläggning på ett lokalt mejeri i Skottland. Mejeriet kan nu producera ånga från koldioxidneutral biomassa.

Läs mer

Nordnorska försvaret

Sedan 2015 har Skjold Leir försetts med värme från biomassa, och den senaste anläggningen i Bardufoss ska vara klar våren 2017.

Läs mer

Danspin: Sindi Lanka

Den estniska fabriken använder ånga från en Linka träpelletsanläggning i garnfärgningsprocessen.

Läs mer

Tine Meieriet Elnesvågen

Linka har tillsammans med vår norska distributör Bioenergy installerat ett ångkraftverk på 3 000 kW som levererar ånga till TINE:s Elnesvågen-anläggning.

Läs mer

Nordnorska försvaret

Under 2013 levererade Linka tre mobila system till de norska försvarsstyrkorna på tre av deras baser i norra Norge.

Läs mer

Fågelboets näringspark

2012 installerade Linka Energy en mobil anläggning i Fugleåsen Næringspark som förser det stora området med koldioxidneutral värme.

Läs mer