Referens

Aneby AMAQ

Mobil uppvärmning ger stora besparingar - både för kunderna och värmeföretaget

Sommaren 2014 installerade Linka en stor mobil värmeanläggning för den svenska kommunen Aneby, vilket redan har lett till betydande besparingar på uppvärmningspriserna.

Aneby kommun ligger i södra Sverige, 45 km från Jönköping. Här levererar Aneby AMAQ (Miljø & Vatten AB) värme till cirka 250 hushåll och ett stort industriområde. Innan det nya värmeverket installerades var Aneby Sveriges dyraste kommun att köpa värme i. På bara två år hade kommunen avancerat 85 platser på listan 2016. Tidigare levererades värme från en anläggning som ägdes av ett privat företag. På grund av avtalet med leverantören vid den tidpunkten gjorde AMAQ ekonomiska förluster, vilket bidrog till de höga fjärrvärmepriserna.

Efter ett besök hos Mullsjö fjärrvärme, där Linka tidigare har installerat anläggningar, och med en önskan om att bli självförsörjande beslutade Aneby AMAQ att investera i en ny mobil värmeanläggning.

Linka valdes som leverantör eftersom vi har levererat liknande system tidigare och kunde erbjuda ett mycket tillförlitligt och flexibelt system till ett attraktivt pris. Avtalet mellan Aneby AMAQ och Linka undertecknades i februari 2014. Eftersom Anebys befintliga leveransavtal löpte ut skulle halva anläggningen tas i drift i juni, bara sex månader senare. En utmaning som Linka kunde möta.

Den nya anläggningen skulle ersätta en panna på 6,3 MW från början av 1980-talet, ytterligare en panna på 2,2 MW och en oljebackup. Den viktigaste faktorn för Aneby när det gäller att bygga upp anläggningen har varit flexibilitet. Detta krav uppfylls helt och hållet i den färdiga anläggningen.

Genom att installera fyra pannor på 3 000 kW i stället för en stor panna på 12 000 kW kan utbudet anpassas mycket bättre till de skiftande värmebehoven i området. Installationen av flera mindre pannor innebär att effekten kan regleras ner till 300 kW och upp till 12 000 kW när alla pannor går på full belastning.

Medan en enda panna kan försörja Anebyområdet under de varmaste månaderna på året, krävs det både flispannor och en pelletspanna för att hålla invånarna varma på vintern. Den fjärde pannan fungerar alltså som reservpanna om det blir en exceptionellt kall vinter.

Anläggningen

Linka har varit totalleverantör av den mobila anläggningen, som består av fyra anläggningscontainrar, två med pannor för träpellets och två med pannor för flis, samt en servicecontainer med ett litet kontor, en pump och ett tryckkärl.

Flispannorna matas från en stor flisbehållare, där flisen transporteras från en skrapa via en mellanliggande behållare, som fördelar flisen till pannorna efter behov. Träpelletsen lagras i två stora pelletssilos som försörjer de två andra pannorna. Styrsystemet i den helautomatiska anläggningen säkerställer ständigt en optimal bränsletillförsel för att uppnå högsta effektivitet.

Askan slussas automatiskt ut ur huvudbehållarna och in i de uppställda askbehållarna. Den operativa övervakningen av anläggningen är således minimal.

Kombinationen av träflis och träpellets som bränsle ger en hög bränsleflexibilitet. Aneby kan därför byta bränsle beroende på t.ex. priser och utbud, vilket ger lägsta möjliga kostnader och högre försörjningstrygghet.

Specifikationer

Kund: Aneby AMAQ
Plats: Aneby, Sverige
Bränsletyp: flis och pellets
Storlek: 12 000 kW (4 x 3 000 kW)
Typ av anläggning: mobil anläggning
Energityp: fjärrvärme
Byggnadsår: 2014

Vill du veta mer om detta projekt?

Kontakta Jan

Effektivitet upp till

91,9%

Enligt effektivitetstester av anläggningens två flispannor som utfördes av DGE Mark och Miljö AB i mars 2015.

Besparingar genom fjärrvärme

8%

Fjärrvärmebesparingen för en genomsnittlig konsument, en villa med en årlig förbrukning på 20 MWh, är 1 100 danska kronor per år, vilket motsvarar cirka 8 %.

"Samarbetet med Linka har fungerat riktigt bra under hela projektet, med sparring fram och tillbaka. Min erfarenhet är att vi har haft, och fortfarande har, en god förståelse för varandra."

Björn Stendal, VD
Aneby Environment & Water AB