Referens

Lendemarke fjärrvärme

Stabil och hållbar värme för konsumenterna

<strong>CO2-neutral värme i radiatorerna</strong>

Med E.ON som partner har Lendemarke District Heating investerat i en ny biomasseanläggning som sänder hållbar fjärrvärme till cirka 350 hushåll. Linka Energys nya anläggning är 15 % effektivare än den tidigare anläggningen.

Biomasseanläggningen kompletteras av ett solcellssystem som står för cirka 22 % av den värme som används i Lendemarke.

Anläggningen

Den nya anläggningen består av en 2 500 kW varmvattenpanna som endast använder danskproducerad träflis som bränsle. Flisen levereras till en flisgrop och matas sedan in i pannan via ett skruvsystem. Askan som bildas efter förbränningen används sedan som gödningsmedel. De patenterade förbränningslösningarna i anläggningen bygger på Linka Energys kunnande och internationella erfarenhet.

En rökgaskondensator som är ansluten till systemet hjälper till att kyla och rena rökgaserna innan de släpps ut ur skorstenen. Utsläppen i denna rökgas ligger under de lagstadgade miljökraven som träder i kraft 2025.

Anläggningen kan vara obemannad i 72 timmar, vilket har stor betydelse för driftspersonalen. Samtidigt kan anläggningen övervakas och styras på distans via personalens telefoner och datorer. Via denna fjärråtkomst kan Linkas serviceavdelning också snabbt stödja och vägleda driftspersonalen.

Specifikationer

Kund: Lendemarke District Heating
Plats: Lendemarke, Danmark
Bränsletyp: flis
Storlek: 2.500 kW
Typ av anläggning: varmvattensystem
Energityp: fjärrvärme
Byggnadsår: 2019

Vill du veta mer om detta projekt?

Kontakta Simon

Stoftavskiljare

8,3

mg/m3

Stoftet från anläggningen är ytterst begränsat,
jämfört med kravet på max. 30 mg/m3

CO-koncentration

232

mg/m3

CO-utsläppen från anläggningen är betydligt lägre än
gränsvärdet 850 mg/m3

"Anledningen till att vi valde Linka var att vi kunde spara arbetstimmar och att vi kunde få installationen levererad när vi ville - och priset var bra."

Steen Thagaard, verksamhetschef
Lendemarke fjärrvärme