Referens

Mosegård

Hållbar uppvärmning för att producera 1,8 miljoner kycklingar per år

Syftet med det nya Linka Energy hallsystemet är att förse gårdens kycklingproduktion med stabil, miljövänlig värme. I de sex stallarna, som har en temperatur på mellan 34 °C och 24 °C, produceras 1,8 miljoner slaktkycklingar per år.

1999 installerades det första Linka-systemet på gården och efter 21 års stabil drift är det nu uttjänt. Med god erfarenhet valdes Linka Energy att bygga den nya anläggningen.

Anläggningen

Den nya anläggningen för biomassa har utformats och anpassats till den befintliga halmballen och banan. Pannan är dimensionerad så att man i framtiden kan bygga ytterligare två ladugårdar. I slutet av pannan monteras en flyttbar trappa och uppvärmd förbränningsluft tillförs med hjälp av Linkas världspatenterade förbränningsteknik. De patenterade lösningarna i anläggningen är baserade på omfattande kunskap och erfarenhet. Därför kan energin från varierande halmkvalitet utnyttjas optimalt.

Askan förs automatiskt till en askbehållare där den blandas med hönsgödsel och återvinns som kompost.

Systemet kräver minimal drift och är lätt att underhålla. Anläggningen är också utformad för att underlätta rengöring och inspektion av pannan. Systemet kan styras och övervakas på distans, vilket också möjliggör snabb fjärrsupport från Linkas serviceavdelning.

Specifikationer

Kund: Mosegård
Plats: Hobro, Danmark
Bränsletyp: Halm
Storlek: 1 000 kW
Byggnadsår: 2020

Effektivitet

96%

Genom att använda Linkas världspatenterade förbränningsteknik garanteras extremt hög effektivitet.

Temperatur för fritt flöde (max)

110°C

En flödestemperatur på upp till 110 °C säkerställer,
så att värmen snabbt kan cirkulera i stallet.

"Hållbar uppvärmning är en viktig fråga. Vi klarar oss bra med det bränsle som finns i närheten. Det är vettigt på lång sikt."

Leif Barsballe, verksamhetsledare
Mosegård