Referens

Textilia Långsele

Hållbar ånga för ett tvätteri som tvättar och levererar massor av textilier varje dag.

I samarbete med Slagelse Rørservice har Linka Energy installerat en 3 MW-anläggning för biomassa på det svenska tvätteriet Textilia i Långsele.

Textilia har totalt 8 tvätterier i Sverige, varav ett har en Linka Energy-anläggning. Tillsammans tvättar och levererar Textilia över 100 ton arbetskläder och textilier varje dag.

Tidigare hade tvätteriet i Långsele en gammal oljepanna från 1967 som konverterades till att förbränna pulveriserad träpellets. Jämfört med den tidigare anläggningen minskar den nya anläggningen koldioxidutsläppen med cirka 65 procent. Alla andra utsläpp minskar också med samma mängd - eller mer.

Anläggningen

Den nya anläggningen består av en Linka ångpanna på 3 MW som använder träpellets som bränsle. Pelletsen lagras i tre silos, varifrån den transporteras via ett skruvsystem till pannans cellslott och eldstad. Bränslemängden regleras automatiskt via en syremätning av anläggningens rökgas. Detta görs med hjälp av en syrepropp i pannans rökgasrör. De patenterade förbränningslösningarna är utvecklade utifrån Linka Energys kunnande och internationella erfarenhet.

Anläggningen kräver lite tid för drift och underhåll och kan köras obemannad i minst 72 timmar. Detta har resulterat i en besparing på 15-18 procent av driftskostnaderna och en heltidstjänst.

Kontrollsystemet för anläggningen tillhandahålls av en av Linkas fasta samarbetspartners. Systemet kan övervakas och styras på distans via personalens smartphones, surfplattor och datorer. Fjärråtkomst gör det enkelt för personalen att övervaka anläggningen och för Linka Energys serviceavdelning att stödja och vägleda personalen.

Specifikationer

Kund: Textilia
Plats: Långsele, Sverige
Bränsletyp: träpellets
Typ av anläggning: ånganläggning
Storlek: 3 MW
Byggnadsår: 2020

Vill du veta mer om detta projekt?

Kontakta Jacob

Produktion av ånga

2,5 t/h

Ångproduktionen används för att tvätta
många ton textilier

CO-koncentration

9,2 mg/MJ

CO-utsläppen från anläggningen är betydligt
under gränsvärdet på 200 mg/MJ

"Vi är särskilt nöjda med den känsla av säkerhet som den ger att den kommer att fungera effektivt varje dag - något som vi behöver."

Urban Johansson, verksamhetschef
Textilia Långsele