Referens

Tine Meieriet Elnesvågen

Byte till biomassa minskar CO2-utsläppen och garanterar hög effektivitet.

Anläggningen

Linka Energy installerade ångkraftverket på 3 000 kW i Elnesvågen i slutet av 2015. Anläggningen består av Linka H-pannan, som i denna ångversion arbetar med ett maximalt arbetstryck på 10 bar och en maximal arbetstemperatur på 176 °C.

Ett flislager på 400 m3 med skrapsystem, inklusive åtta skrapor, har byggts för anläggningen, varifrån flisen transporteras till panncentralen. Chipslagret är byggt i en sänka med ett elektriskt tak, så det är lätt och snabbt att fylla på chips. Den årliga förbrukningen av flis förväntas vara cirka 20 000 m3, som kommer från lokala skogsområden.

Sedan januari 2016 använder mejeriet endast flispannan, men en gaspanna och en elpanna från den tidigare anläggningen är fortfarande installerade som reservpannor. Eftersom värmen används i produktionen är det viktigt att mejeriet är säkrat om anläggningen skulle gå sönder. Elpannan fungerar därför som en uppvärmd reservpanna, vilket innebär att den kan tas i drift omedelbart vid behov.

Specifikationer

Kund: Tine Meieriet Elnesvågen
Plats: Elnesvågen, Norge
Bränsletyp: flis
Storlek: 3 000 kW
Typ av anläggning: ånganläggning
Energityp: processvärme
Byggnadsår: 2015

Vill du veta mer om detta projekt?

Kontakta Svend

Minskning av koldioxidutsläppen

4.180

toner

Årlig minskning av koldioxidutsläppen jämfört med användning av olja som bränsle.

Produktion av ånga

4,5 t/h

Ångproduktion per timme, som används vid tillverkning av mejeriprodukter.

"För TINE Meieriet Elnesvågen har detta varit en fullständig framgång. Vi kan skryta med att vi bidrar till en betydande minskning av koldioxidutsläppen, samtidigt som vi minskar våra kostnader."

Svein Arne Bjørgum
Mejeriansvarig