Reference

BIO ENERGY AS

Containerbygget multikedelanlæg med 600 kW pillekedel og 560 kW biooliebackup

Bio Energy er leverandør af fremtidsrettet og klimavenlig ren energi til deres fjernvarmekunder. De vælger primært energiløsninger med et langsigtet perspektiv, der udvikles på en omkostningseffektiv måde gennem kontinuerlig innovationstænkning med fokus på økonomi og teknologi.

Multikedelanlægget, består af en varmtvands pillekedel med en specialdesignet biooliebackup kedel (til pillekedelanlægget), er indbygget i Linkas 40 fods containermodul, der leveres sammen med en skorsten, pillesilo med snegleudmader, olietank samt askecontainer.

Med det nye anlæg får Bio Energys kunder i Ytre Enebakk en stabil, konkurrencedygtig, billig og CO2-neutral energiforsyning, der er baseret på træpiller.

Anlægget

Kedelanlægget, en 600 kW Linka H varmtvands pillekedel sammenbygget med en 560 kW specialdesignet biooliebackup kedel (til pillekedelanlægget) er leveret med en bevægelig trapperist, der med Linkas patenterede forbrændingsteknologi og med anvendelse af recirkulation af røggasserne sikrer maksimal udnyttelse af træpillerne.

Træpillerne transporteres via stokersneglen fra pillesiloen til kedlen i en passende brændselsmængde, afhængigt af varmebehovet. Bundasken går via asketværsnegle udenfor kedlen, og herfra videre frem til askecontaineren. Røggassen renses i Multicyklonen, der reducerer støvudledningen, og sendes videre ud gennem stålskorstenen. Asken transporteres til sidst til askecontaineren.

Styringen af anlægget sker via et PLC-styresystem, der overvåger anlægget og sender alarmer ud via internet og SMS, ligesom vil det være muligt at overvåge anlægget via smartphones, tablets og/eller PC.

Specifikationer

Kunde: BIO ENERGY AS
Lokation: Ytre Enebakk, Norge
Brændselstype: Piller og bioolie
Størrelse: 600 kW og 560 kW
Anlægstype: Linka
Energitype: Varmtvands- og oliekedel
Byggeår: 2023

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Jan

Linka H varmtvands pillekedel

600

kW

Biooliebackup kedel

560

kW

Styresystem

PLC

via internet og SMS