Kvalitetspolitik

Linka har i 40 år udviklet biomasseanlæg af særdeles høj kvalitet med fokus på innovative løsninger. Vi har implementeret et kvalitets- og miljøledelsessystem, som skal sikre den fortsatte udvikling af vores produkter og løsninger.

Linka Energy skal fremstå som en attraktiv og troværdig samarbejdspartner, der leverer produkter og ydelser, som opfylder, eller overstiger, kundernes forventninger. Vores aktiviteter skal fremme den høje kvalitet og samtidig tage hensyn til vores miljømæssige omgivelser. Gennem dialog med kunder, leverandører og myndigheder vil vi løbende evaluere og forbedre vores kvalitets- og miljøledelsessystem.

Kvalitetspolitik

I samarbejde med kunder, leverandører og andre interessenter vil vi sikre at vores produkter og ydelser fremstår som kvalitetsprodukter og -ydelser, der overholder gældende lov- og myndighedskrav.

Vi vil til stadighed udvikle vores produkter og være innovative, gennem dialog med kunder og den erfaring vi erhverver os.

Sammen med vores leverandører vil vi løbende optimere kvaliteten på indkøbte komponenter og herigennem forbedre den samlede kvalitet på vores produkter og ydelser. Vi vil inddrage vores kunders behov og forventninger til kvalitet og pris, for at sikre høj kundetilfredshed og langvarige relationer. Vi er åbne og modtagelige for feedback fra vores kunder, for at sikre en løbende forbedring af kvaliteten.

Ved at sikre personlig og faglig udvikling af vores medarbejdere, vil vi fremme en kvalitetsbevidst og resultatorienteret virksomhedskultur. Nye medarbejdere skal introduceres grundigt i denne virksomhedskultur, foruden virksomhedens strategier, målsætninger samt kvalitets- og miljøledelsessystemet.

Planlægning og optimering af interne og eksterne ressourcer, samt optimering af vores processer, skal bidrage til øget kvalitet på vores produkter og ydelser, og samtidig reducere omkostninger og tidsforbrug.

Certificeret iht. ISO 9001 og 14001

Linka Energys Kvalitets- og Miljøledelsessystem er certificeret i henhold til ISO standarderne 9001 og 14001. Det er din garanti for at vi hele tiden optimerer vores arbejdsprocesser for at forbedre kvaliteten af vores løsninger, samt mindske vores negative miljøpåvirkning.