Linka Energy og EUROmillingpræsenterer den revolutionerede løsning”StB - Halm til biogas”.

STB konceptet

Linka Energy og EUROmilling lancerer deres banebrydende StB linje – “Halm som en booster til biogas” løsning, som tegner til at kunne revolutionere biogassektoren og i stor stil bidrage til en fremtid med renere og mere bæredygtig energi.

Hver for sig er Linka Energy og EUROmilling førende aktører på området for bæredygtige energiløsninger og vi har valgt at lægge vores kompetencer sammen for at kunne tilbyde industrielle anlæg i verdensklassen til biogasindustrien – samlede løsninger, der virker dag efter dag.

Halm til biogas

I stræben efter af fremme bæredygtige energiløsninger er foreningen af halm og biogas en betydningsfuld alliance. Vi præsenterer på disse sider det innovative koncept, hvor halm bruges til at øge biogasproduktionen, samtidig med at de vigtige fordele ved konceptet fremhæves.

Styrken ved halm

Siden tidernes morgen har man betragtet halm som et affaldsprodukt fra landbrugssektoren, men i dag har halm fået en markant renæssance. Førhen blev halmen kasseret eller brændt, men i dag betragtes halm som en værdifuld ressource indenfor vedvarende energi. Ved at anvende fint malet halm i biogasproduktionsprocessen er det muligt at accelerere og optimere fermenteringen i biogasreaktoren.

Miljøfordele

Brug af halm som en forstærker til biogas er ikke bare et smart valg. Det er et ansvarligt valg af følgende grunde:

 • Mindre affald
  Når halmen anvendes til andre formål, reducerer det affaldsmængden fra landbruget samt minimerer deponibyrden og emissionsbyrden fra afbrænding.
 • CO2-neutralitet
  Halm er en vedvarende ressource. Den CO2, der udledes i forbindelse med halmens nedbrydning, balanceres af det kulstof, der optages i forbindelse med væksten, hvilket gør halm til en CO2-neutral ressource.
 • Energieffektivitet
  Halm forbedrer biogasproduktionen, hvilket i sidste ende genererer mere ren energi fra de samme anvendte materialer.
 • Væk med fossile brændsler
  Hvis produktionen af biogas med halm øges, vil det mindske vores afhængighed af de fossile brændstoffer, og derved bidrage til en renere og mere bæredygtig fremtid.

Et tæt samarbejde med kunderne er kernen i vores succes

Vi udvikler, tester og udarbejder dokumenteret nøglefærdigt anlæg i samarbejde med vores kunder.

Delt viden

Vores komplette løsning

Linka Energy og EUROmilling tilbyder dig en komplet løsning, hvor du kan få alt det, du behøver til effektivt at omdanne halmballer til halmenergi af høj kvalitet. Vores samlede løsning omfatter:

  • Løbekran: Fuldautomatisk tilførsel af halmballer ved hjælp af en halmkran, uden hjælp fra en operatør.
  • Halmtransportør: Fuldautomatisk halmtransportørsystem.
  • Snorefjerner: Fjerner snorene fra halmballerne. Snorene fjernes automatisk.
  • Halmopriver: Opriver effektivt halmballerne med henblik på yderligere bearbejdning.
  • Stenfælde, der fanger sten, metal og andre fremmedlegemer: Sikrer, at uønskede elementer fjernes.
  • For-mølle: Klargør halmen til fin formaling.
  • Hammermølle: Sikrer, at halmen får den ønskede fine partikelstørrelse.
  • Forblander: Ensarter halmen med henblik på optimal biogasproduktion.
  • Styrings- og overvågningssystem: Overvåger, optimerer og beskytter driften, hvilket sikrer effektivitet, sikkerhed, dataindsamling og fjernstyring.

Der er tale om en løsning til industrielle anlæg med stort fokus på oppetid og lave vedligeholdelsesudgifter.

På forkant af en fremtid medbæredygtig energi

Overholdelse af myndighedskrav

Løsningen fra Linka Energy og EUROmilling overholder alle myndighedskrav. Kunden og vores team af ingeniører og projektledere arbejder tæt sammen om følgende:

 • Udførelse af risikoanalyse med henblik på sikkerhed.
 • Udførelse af CE-dokumentation.
 • Tilbud om ATEX-løsninger og dokumentation.
 • Implementering af et brandslukningssystem med henblik på yderligere sikkerhed.

Fordelene ved vores system

Vores “Halm som en booster til biogas”-løsning har mange fordele:

  • Kort omdannelsestid: Omdanner effektivt halmpulver i reaktoren.
  • Intet flydende lag af supernatant: Fjerner behovet for håndtering af supernatant (overstående væske).
  • Fugtbestandig: Systemet kan håndtere halm med et højt fugtindhold, som typisk vil være uegnet til fjern- og kraftvarmeværker.
  • Automatiseret drift: Kræver minimal håndtering af halmballerne, da hele systemet kører automatisk.

Pionerer for en bæredygtig energifremtid