Service / support

Her finder du svar på en række af de spørgsmål, der typisk kan opstå i forbindelse med drift af biomasseanlæg. Løser det ikke dit behov, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

 • Forbrændingen foregår ikke optimalt.
 • Iltprocenten kan være for lav. Denne vises på styretavlens panel og skal helst ligge på 8-9 %.
 • Der kan være for meget brændsel i kedlen. Kig gennem skueglasset og/eller åbn evt. for renselågen.

Iltprocenten kan være for høj. Denne vises på styretavlens panel, og skal helst ligge på 8-9 %

Halmkedel:

 • Stands anlægget, og undersøg om der er snore omkring aksler og/eller lejer på opriverens tromler.
 • Check på styretavlen om ampere lasten på opriveren står for lavt.
 • Check om der er undertryk i fyrboksen. Foran på kedlen, hvor brændslet fyres ind med stoker sidder et lille metalrør samt noget slange til undertryksmåleren. Undersøg rør og slange for fri passage. Disse kan evt. renses med en strikkepind eller lignende.
 • Sørg for at rense røgrørene.
 • Undersøg ligeledes celleslusens gummilapper. Stands anlægget og se om gummilapperne bør skiftes p.g.a. slitage.
 • Spjældmotoren ved røgafgang på kedlen skal stå helt åben ved kedelopstart. Se på stillingsindikatoren om spjældet er åbent.

Dette kan skyldes manglende undertryk i fyrboks (se mere under “Der er røg i fyrrummet”)

Undersøg om membranerne i skudventilerne er slidte og/eller beskadigede.

Lyt efter at membranerne omkring skudventilerne ikke er utætte.

Når anlægget står helt stille, skal iltmåleren vise 20,9 % (atmosfærisk luft). Viser den alt mellem 0 % og 20,9 % ved stilstand, kan sonde være sodet til. Tag sonden ud og rengør denne.

 • Der kan mangle vand og/eller tryk på sprinkleranlægget. Fyld vand på sprinklertank.
 • Danfoss pressostat RT110 skal nulstilles/resettes.

Der er sandsynligvis fremmedlegemer i asken, som f.eks. sten, akshæver m.v. Stop først anlægget. Er der automatisk reversering af askesnegle på anlægget, skal du gøre brug af dette. Hvis ikke, kontakt da din elektriker, og få vedkommende til at reversere med sneglen ved at vende strømmen.

Tavlen er bygget op af dobbeltklemmer, og hvis du ser ind bagerst i tavlen vil klemmerække 2 fremkomme

 • Hvis knivene i opriveren er ved at være for sløve, bør de udskiftes eller evt. slibes.
 • Stands anlægget, og undersøg om der er snore omkring aksler og/eller lejer på opriverens tromler.