Brændsler

Hos Linka finder du driftssikre, effektive og miljørigtige biomasseanlæg i et bredt udvalg af typer og størrelser – til flere forskellige brændselstyper.

Fleksibilitet i brændselsvalg

Linkas kedler er udviklet og gennemprøvet for en lang række forskellige biobrændsler, og vores brændselsteknologi sikrer altid optimal udnyttelse af pågældende brændsel. Vi har desuden testet en lang række mere eksotiske brændsler, og udfører løbende tests på nye brændselstyper.

Halm

Halmen er et attraktivt valg for mange, da det er et billigt brændsel med en høj brændværdi.

Flis

Der findes en lang række forskellige typer flis og forskellig fugtighed, som kan afbrændes i Linkas kedelanlæg.

Træpiller

Træpilleanlægget kræver minimal vedligeholdelse, og træpiller er et let tilgængeligt brændsel.

Affaldstræ

Affaldstræ kan være bark, grene og trætoppe, som ikke kan bruges til noget. Linkas IED godkendte kedel sikrer bedre udnyttelse af vores ressourcer og mindre spild.

Kornafrens

Kornafrens kan ligeledes anvendes som brændsel, hvormed hele afgrøden udnyttes optimalt.

Træspåner/savsmuld

Linkas anlæg kan også anvendes til afbrænding af træspåner og savsmuld.

Elefantgræs

Et Linka anlæg kan tilpasses til afbrænding af elefantgræs.

Frøgræs

Frøgræs kan anvendes som brændsel i et Linka anlæg.

Olivensten

Et affaldsprodukt som olivensten kan anvendes som brændsel i et anlæg fra Linka.

Kirsebærsten

Det er muligt at bruge kirsebærsten som brændsel i et Linka anlæg.

Kaffegrums

Et Linka anlæg kan også afbrænde kaffeskaller.

Frøgræs

Et Linka anlæg kan tilpasses til at afbrænde kaffegrums.

Brænd dit affaldsprodukt

Vi laver kundetilpassede løsninger ud fra det affaldsprodukt du eller din virksomhed har - eller ud fra hvilket brændsel der findes i nærområdet. Dette gør vi, så man ikke skal transportere brændslet længere end højst nødvendigt.