Corporate Social Responsibility

Som international virksomhed har vi et stort ansvar for vores omgivelser og den måde vi påvirker naturen og miljøet på. Hos Linka lægger vi en store ære i, at integrere miljø- og socialt ansvar i alle vores aktiviteter.

Miljøpolitik

Linka Energy anser det som vigtigt at fremme brugen af vedvarende energi og vi gør os nøje overvejelser for at vores aktiviteter, produkter og ydelser belaster miljøet mindst muligt.

Vi prioriterer at vores produktion og installation af biomasseanlæg efterlever gældende miljøkrav fra myndigheder og interessenter, og dermed medvirker til et bedre globalt miljø. Dette søger vi at opnå ved at levere produkter, der anvender så lidt energi som muligt og samtidigt leverer et maksimalt energioutput, i forhold til brændselskvaliteten. Ved at udnytte biobrændslet optimalt, nedbringer vi mængden af spild.

Vores anlæg er udviklet således mængden af støv mindskes, ligesom vi arbejder på at optimere emissionstallene, og herigennem skåne miljøet bedst muligt. Hertil fokuserer vi på udvikling og optimering af vores anlæg, til gavn for både miljø og kunder. Ydermere vil vi fokusere på at mindske miljøbelastninger, herunder energiforbruget, ved egne faciliteter og aktiviteter. Her vil vi især fokusere på bæredygtigt ressourceforbrug, hvor vi genanvender materialer så vidt muligt. Vi samarbejder udelukkende med godkendte og kvalificerede samarbejdspartnere med hensyn til affaldshåndtering og bortskaffelse. Vi arbejder løbende på at forebygge forurening, samt, så vidt muligt, at undgå støj- og luftgener for naboer.

Cirkulær økonomi

Vi vil fremme cirkulær økonomi, hvor biomassen dyrkes lokalt og anvendes som energi, hvorefter asken herfra genanvendes i dyrkning af ny biomasse.

Biomasse er en af verdens mest effektive og bæredygtige energi ressourcer. Biomasse findes allerede og er tilgængelig. Vi har til stadighed behov for at dyrke afgrøder og skove til andre hovedformål end at afbrænde det.

Når vi afbrænder biomassen i vores anlæg og omdanner det til energi, vil der udsendes CO2 til atmosfæren. Alternativ hvis man ikke brændte biomassen, vil det i nedbrydningsfasen udsende samme mængde CO2 til atmosfæren. Derfor kan man i bæredygtighedens tegn med fordel udnytte biomassen i et Linka Energy anlæg, idet det vil være CO2 neutralt.

Sundhed og trivsel

Hos Linka Energy anser vi medarbejderne som en meget vigtig ressource, som vi skal passe på. Derfor går vi meget op i medarbejdernes sundhed og trivsel. Vi ser sundhed og forebyggelse som en strategisk indsats på niveau med andre strategiske beslutninger. Vi ved, at når der arbejdes strategisk med området, så kommer resultaterne.

Vi har nedsat en arbejdsmiljøudvalg bestående af medarbejder på tværs af organisationen, som sikre at alle niveauer i virksomheden er repræsenteret i udvikling og løbende forbedring.

Det har blandet andet medført:

  • Frugtordning - således alle medarbejdere kan få frugt hver dag
  • Firma badminton til for medarbejdere

Der er oprettet en personaleforening hvis formål er at arrangere fælles aktiviteter for alle medarbejdere og dermed styrke sammenholdet. Alle medarbejdere er omfattet af virksomhedens sundhedssikring. Det betyder, hvis behovet for behandling opstår, hjælper vi medarbejderen trygt, sikkert og hurtigt igennem sundhedssystemet til den rigtige behandling, uanset hvad helbredsproblemet er.