Varmeværker

Vi har mange års erfaring med at producere og installere varmeværker, som er tilpasset kunden og ud fra hvilket biobrændsel der er i nærområdet.

Driftsikker og økonomisk opvarmning

Varmesystemet installeres typisk i både større og mindre byer, hvor der skal nyetableres eller udbygges på eksisterende fjernvarmeanlæg. Ved at erstatte varmeanlæg, som er baseret på fossilt brændstof med biomasseanlæg, opnår vi sammen en reducering af CO2-udledningen og skaber en mere miljøvenlig afbrænding.

Med et biomasseanlæg fra Linka får du ligeledes en driftssikker anlægsløsning med økonomiske fordele. Som tommelfingerregel kan du opnå en besparelse i omkostningerne på op mod 87,5% ved at gå fra afbrænding af fossile brændstoffer, som olie, til afbrænding af biomasse, som halm. Der er mulighed for at opnå yderligere økonomiske fordele, hvis der i lokalområdet produceres produkter, hvor affaldet kan benyttes som biobrændsel til varmeværket – det giver en effektiv ressourceudnyttelse og billigere varme til fjernvarmekunderne.

Med et biomasseanlæg fra Linka, er du fremtidssikret en et optimalt varmesystem, som er til gavn for både miljøet og din virksomheds økonomi.

Anlægsløsning tilpasset dine behov

Vores biomasseanlæg er fleksible og kan tilpasses efter forskellige slags brændselstyper. Størstedelen af vores biomasseanlæg er tilpasset efter halm, flis og træpiller, men der er også mulighed for fyring med mange andre former biomasse.

Vores kedler er udviklet og gennemprøvet inden for en lang række biobrændsler, hvor vores innovative brændselsteknologi altid sikrer optimal udnyttelse af pågældende brændsel. Vi tester løbende nye brændselstyper og vores kedelanlæg kan bygges med mere end et indfyringssystem, så der er mulighed for at fyre med forskellige brændsler i samme kedel.

Vores varmeværker findes i utallige størrelser, men ofte er tale om kedelstørrelser fra 500 kW til 10.000 kW.

Vi tager udgangspunkt i dine behov og din situation og tilpasser vores biomasseanlæg, så du opnår en optimal løsning, der skaber det bedste resultat for dig. Vi fungerer både som underleverandør, komponentleverandør og totalleverandør.

Gennem tæt dialog og sparring med dig hjælper vores erfarne og kompetente team gerne med rådgivning, projektudvikling og service, så du er i trygge hænder gennem hele processen.

Nedenfor kan du se nogle eksempler på de typer og størrelser af varmeanlæg vi har produceret og installeret til vores kunder.

Halm: 250 - 5.000 kW

Linkas mobilanlæg er komplette og nøglefærdige varmeværker i container, tilpasset anlæggets størrelse. Anlægget leveres og opstilles af en kran på et forberedt betonfundament.

Læs mere

Halm: 400 - 15.000 kW

Linkas halmanlæg er i denne version tilpasset til produktion af damp. Anlægget leveres med halmopriver eller -klipper, efter behov.

Læs mere

Halm: 1.000 - 15.000 kW

Et halmvarmeværk kan opbygges forskelligt afhængig af kundens behov. Til anlægget tilknyttes typisk halmopriver eller -klipper, afhængig af bl.a. kedelstørrelse.

Læs mere

Træpiller: 250 - 5.000 kW

Det mobile træpilleanlæg leveres nøglefærdigt i container. Her anvendes typisk en silo til opbevaring og transport af brændslet.

Læs mere

Træpiller: 250 - 15.000 kW

Linkas automatiske træpilleanlæg består foruden kedlen af et skraberanlæg eller en silo, hvorfra brændslet videreføres til forbrænding.

Læs mere

Træpiller: 1000 - 15.000 kW

Linkas fuldautomatiske varmeværk til træpiller er udviklet til høje virkningsgrader. Du kan bruge os som ren maskinleverandør eller som totalleverandør på projektet.

Læs mere

Flis: 250 - 5.000 kW

Linkas flisanlæg består af et skraberanlæg, som sikrer at anlægget konstant får tilført den rette mængde flis.

Læs mere

Flis: 1.000 - 15.000 kW

Et flisvarmeværk opbygges ligeledes efter kundens behov. Ved mindre anlæg anvendes typisk et skraberanlæg, mens større anlæg kan vælge en fliskran som løsning.

Læs mere

Andre typer og størrelser

Linka kan også tilpasse vores anlæg til andre brændselstyper end de traditionelle, f.eks. frøgræs, majskolber og kirsebærsten.

Læs mere