Varmeværker

Mobilanlæg til halm: 250 - 5.000 kW

Linkas mobilanlæg er komplette og nøglefærdige varmeværker i container, tilpasset anlæggets størrelse. Anlægget leveres og opstilles af en kran på et forberedt betonfundament.

Mobilanlæg til halm

Med Linkas mobilanlæg får du et nøglefærdigt varmeværk, som er bygget op i en stor standard- eller specialcontainer, afhængig af anlæggets størrelse og sammensætning. Ved siden af anlægscontaineren placeres en brændselscontainer med halmopriver og transportbane, samt en særlig askecontainer og en skorsten. Alle er forbundet med mobilanlæggets store hovedcontainer.

Hovedcontaineren kan bygges i tre forskellige størrelser afhængig af den valgte kedelstørrelse. Den består af en bund med dørkplader, fire sider udført i trapezplade og tag. Indvendigt er containeren isoleret med 100 mm isoleringsmateriale og beklædt med galvaniserede hulplader. Der er enkeltdør i den ene ende og dobbeltdør i den anden.

Anlægget monteres hos Linka med alt nødvendigt udstyr samt VVS-og el-installation og er klar til drift, når det kommer frem til sit bestemmelsessted. Normalt er anlægget i drift kort tid efter ankomst til pladsen.

Specifikationer

Anlægstype: Mobilanlæg
Brændselstype: Halm
Størrelse: 250 - 5.000 kW
Virkningsgrad: Op til 95,9 %
Se prøvningsattester

Linka H-kedlen – til halm

H-kedlen er en cylindrisk, højeffektiv kanalrøgrørskedel i 3-træks eller 5-træks udførelse, beregnet til fyring med biomasse. Kedlen er med glat ildkanal og vandkølede vendekamre, og dimensioneret til at give fuld udbrænding og effektiv udnyttelse af strålingsvarmen i ildkanalen, mens konvektionsvarmen udnyttes mest muligt i de efterfølgende røgrørssektioner.

I fronten af kedlen monteres en bevægelig, vand- og luftkølet trapperist, som modvirker slaggedannelser. Der tilføres opvarmet forbrændingsluft, dels fra bunden (primær luft) og dels fra indfyringsenden (sekundær luft) efter Linkas verdenspatenterede forbrændingsteknik, for at give korrekt turbulens i forbrændingsdelen. Herved afbrændes de udviklede gasser fuldstændig.

Omhyggelig isolering af kedlen med 100 mm mineraluld bevirker, at varmetabet er minimalt. Kedlen er i helsvejst, gastæt udførelse for åbent og lukket anlæg og leveres med studse, flanger og modflanger for fremløb, retur og sikkerhedsstuds. En renseluge for enden af fyrboksen gør rensning og eftersyn af kedlen enkel.

Standard er kedlen designet til varmt vand med et driftstryk på 4 bar, og en max. driftstemperatur på 110º C. H-kedlen kan også laves som hedtvandskedel med en temperatur på f.eks. 160º C, og tilpasset tryk på eksempelvis 10 bar.

En elegant beklædning med blå plastbelagte stålplader giver Linka H-kedlen et tiltalende, moderne design.

Automatiseret brugervenlighed

Linka har mange års erfaring med udvikling af den særlige, avancerede fyringsteknologi til halm og andet biobrændsel. Og i at udnytte teknologien optimalt i mobilanlæg med høj driftssikkerhed og brugervenlighed.

Vi går ind i den enkelte opgave for at skabe den bedste løsning i forhold til kundens behov, krav og muligheder. Tæt dialog og sparring er vigtige elementer, når vi skal rådgive dig til det optimale valg af biomasseanlæg.

Styring og overvågning

Anlægget styres fuldautomatisk via PLC-styring, der samtidig overvåger at anlægget kører optimalt. Styring og overvågning kan også ske via internettet.

Automatisk askeudtag

I bunden af kedlen, er der monteret en rustfri asketværsnegl, som transporterer asken ud til askeskråsneglen. Denne snegl bringer asken videre til en askecontainer, eksempelvis uden for bygningen.

Automatisk rensning af røgrør

På kedlen monteres et antal tryktanke med påmonteret skudventiler til luft. Disse skyder luft gennem kedlens røgrør og renser hermed disse. Dette betyder at man meget sjældent skal rense kedlens røgrør manuelt.

Aneby AMAQ

I 2014 installerede Linka et mobilt varmeværk i den svenske kommune Aneby, hvor flis og træpiller anvendes til opvarmning af de 250 tilkoblede husstande.

Læs mere

Fugleåsen Næringspark

Linka Energy installerede i 2012 et 2.000 kW mobilt anlæg ved Fugleåsen Næringspark, som forsyner det store område med CO2 neutral varme.

Læs mere

Lahaugmoen Næringspark

I april 2017 idriftsatte Linka et stort, mobilt varmeværk i et nybygget norsk industriområde, som hermed er sikret CO2 neutral varme.

Læs mere