Bæredygtig energi

Bæredygtig energi er en af de mest presserende udfordringer, vi står overfor i det 21. århundrede. Med konstant stigende energibehov og en global bevidsthed om klimaforandringer og miljøpåvirkninger, bliver det stadig vigtigere at finde alternative energikilder og teknologier, der kan levere miljøvenlig og økonomisk bæredygtig energi til vores samfund.

Linka Energy arbejder konstant på at udvikle og forbedre bæredygtige energiløsninger. Vi fokuserer på at skabe energi fra vedvarende kilder som biomasse (halm, flis træpiller osv). Disse energikilder er både miljøvenlige og langsigtede løsninger, der hjælper med at reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer og mindske CO2-udledningen.

Vedvarende energi til en overkommelig pris

Bioenergi er bæredygtig energi, eftersom man udnytter den energi, der er lagret i organisk stof eller biomasse. Energien stammer fra sollyset, som planterne bruger til at vokse. Fotosyntesen sørger for, at CO2 (kuldioxid) og vand omdannes til sukker (glukose) og ilt. Når biomassen brændes af, udnyttes denne energi til at lave varme. Bioenergi udgør derfor også 2/3 af det samlede forbrug af vedvarende energi i Danmark. Hos Linka kan vi levere moderne ren energiteknologi med et biomasseanlæg, der bruger forskellige brændsler. Ved hjælp af den nyeste teknologi har vi testet en række biobrændsler og sikret optimal udnyttelse heraf. Vi har testet:

 • Halm
 • Flis
 • Træpiller
 • Affaldstræ
 • Kornafrens
 • Træspåner
 • Savsmuld
 • Elefantgræs
 • Frøgræs
 • Olivensten
 • Kirsebærsten
 • Kaffeskaller
 • Kaffegrums
 • Og mange flere

Bæredygtig energi behøver ikke være forbundet med urimelige priser. Hos os tilbyder vi en bæredygtig energiforsyning til en overkommelig pris.

Bæredygtig udvikling støtter FN's 7. verdensmål

FN’s 7. verdensmål handler om bæredygtig energi. Målet lyder, at man skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en pris, alle har råd til at betale. Hos Linka bidrager vi til netop dette mål. Vi leverer konkurrencedygtige biomasseanlæg, der erstatter fossile brændsler og i stedet udnytter bæredygtige biomasseprodukter. En af tidens største udfordringer er klimaændringer, og vi vil gerne bidrage til, at denne udfordring bliver minimeret.

Fremtiden for energiproduktion

Bæredygtig energi er en af de mest presserende udfordringer, vi står overfor i det 21. århundrede. Med konstant stigende energibehov og en global bevidsthed om klimaforandringer og miljøpåvirkninger, bliver det stadig vigtigere at finde alternative energikilder og teknologier, der kan levere miljøvenlig og økonomisk bæredygtig energi til vores samfund.

Linka Energy arbejder konstant på at udvikle og forbedre bæredygtige energiløsninger. Vi fokuserer på at skabe energi fra vedvarende kilder som fx. biomasse. Disse energikilder er både miljøvenlige og langsigtede løsninger, der hjælper med at reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer og mindske CO2-udledningen.

Vil du vide mere om bæredygtig udvikling?

Vores fagkompetente medarbejdere sidder klar til at rådgive dig og svare på ethvert spørgsmål omkring teknologien. Vi har mange løsninger til dig, der ønsker at sætte fokus på din egen eller din virksomheds bæredygtige profil.