Hållbar energi

Bioenergi är hållbar energi eftersom den använder den energi som finns lagrad i organiskt material eller biomassa. Energin kommer från solljuset som växterna använder för att växa. Fotosyntesen omvandlar CO2 (koldioxid) och vatten till socker (glukos) och syre. När biomassan förbränns används energin för att producera värme. Bioenergi står därför också för 2/3 av den totala förbrukningen av förnybar energi i Danmark. På Linka kan vi erbjuda modern ren energiteknik med en biomassaförbränningsanläggning som använder olika bränslen. Med hjälp av den senaste tekniken har vi testat en rad biobränslen och säkerställt att de används optimalt. Vi har testat:

Förnybar energi till ett överkomligt pris

Bioenergi är hållbar energi eftersom den använder den energi som finns lagrad i organiskt material eller biomassa. Energin kommer från solljuset som växterna använder för att växa. Fotosyntesen omvandlar CO2 (koldioxid) och vatten till socker (glukos) och syre. När biomassan förbränns används energin för att producera värme. Bioenergi står därför också för 2/3 av den totala förbrukningen av förnybar energi i Danmark. På Linka kan vi erbjuda modern ren energiteknik med en biomassaförbränningsanläggning som använder olika bränslen. Med hjälp av den senaste tekniken har vi testat en rad biobränslen och säkerställt att de används optimalt. Vi har testat:

 • Halm
 • Träflis
 • Träpellets
 • Träavfall
 • Corms
 • Träspån
 • Sågspån
 • Elefantgräs
 • Utsäde av gräs
 • Olivstenar
 • Körsbärssten
 • Kaffehus
 • Kaffesump
 • Och många fler

Hållbar energi behöver inte vara förenat med orimliga priser. Vi erbjuder en hållbar energiförsörjning till ett överkomligt pris.

Hållbar utveckling stöder FN:s sjunde hållbarhetsmål

FN:s sjunde mål för hållbar utveckling handlar om hållbar energi. Målet är att se till att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till ett pris som alla har råd med. På Linka bidrar vi till detta mål. Vi erbjuder konkurrenskraftiga biomassakraftverk som ersätter fossila bränslen och istället använder hållbara biomassaprodukter. En av vår tids största utmaningar är klimatförändringen, och vi vill bidra till att minimera den.

Vill du veta mer om hållbar utveckling?

Våra experter är redo att ge dig råd och svara på alla frågor om tekniken. Vi har många lösningar för dig som vill lyfta fram din egen eller ditt företags hållbara profil.