Vi är specialister på lösningar för förbränning av biomassa

Läs mer om våra lösningar

Rådgivning

Vi går in i varje uppgift för att skapa den bästa lösningen utifrån kundens behov, krav och möjligheter. En nära dialog och sparring är viktiga inslag när vi ger dig råd om det optimala valet av biomassaanläggning.

Utveckling av projekt

Med Linka får du en innovativ partner som utvecklar och anpassar biomassaanläggningar enligt dina specifikationer. Vår patenterade förbränningsteknik garanterar hög effektivitet och optimerar driftskostnaderna.

Service

Linka är ett flexibelt företag som är nära sina kunder. Vi tror på god service - även efter handel och installation. Och vi är stolta över att hålla våra anläggningar optimalt igång. Du kan välja oss för löpande underhåll och service.

Linka Energy specialiserar sig på utveckling, design och konstruktion av helautomatiska biomassakraftverk från 250 kW till 15 MW. De viktigaste bränsletyperna är halm, träflis och träpellets, men även mer exotiska bränslen kan användas.

Jernforsen utvecklar och installerar biomassakraftverk från 4 till 35 MW och har stark kompetens inom förbränning av biomassaavfall (inklusive träavfall och andra typer av biomassaavfall) samt ”våta” bränslen.

Weiss är ett konsultföretag som specialiserar sig på service, reservdelar, rådgivning till fjärrvärme- och kraftverk och andra kunder. Företaget arbetar också med tillverkning av större anläggningskomponenter och optimering av anläggningar.

Senaste nyheter

Vi går in i varje uppgift för att skapa den bästa lösningen utifrån kundens behov, krav och möjligheter. En nära dialog och sparring är viktiga inslag när vi ger dig råd om det optimala valet av biomassaanläggning.

Partner med full service

Linka har omfattande erfarenhet och kunnande när det gäller att bygga nyckelfärdiga biomassaanläggningar. Vi erbjuder oss att fungera som en partner med full service som även sköter hela processen i förhållande till myndigheterna.

Många års erfarenhet

Linka har arbetat med biomassaanläggningar sedan 1978 och har byggt upp en stor specialistkunskap. Detta ger oss ett försprång på en marknad där ökande miljökrav leder till ett allt större intresse.

Anläggningar runt om i världen

Med mer än 3 500 anläggningar byggda världen över och fler på gång är Linka en seriös internationell partner - både som utvecklare och entreprenör.