Vi är experter på att guida dig till de val och lösningar som ger bäst resultat från din biomassaanläggning

Linka grundades 1978 i kölvattnet av den globala oljekrisen. Ända sedan starten har vårt fokus legat på utveckling och optimering av miljövänliga energiformer baserat på biobränsle. Idag är vi bland världens främsta specialister inom utveckling, projektering och byggnation av helautomatiska kvalitetsanläggningar till hela världen. Från första början har vi fokuserat på att utveckla och optimera miljövänliga energiformer baserade på biobränslen. I dag är vi en av världens ledande specialister på utveckling, design och konstruktion av helautomatiska kvalitetsanläggningar för hela världen.

Utgångspunkt i kundens situation och behov

Linka utgår från den enskilde kundens situation och behov och erbjuder ett tätt samarbete kring biomassaanläggningar, som underleverantör, komponentleverantör eller totalentreprenör.

Halm, flis, træpiller –
og eksotisk brændsel

Vi arbetar med anläggningsstorlekar mellan 250 - 15 000 kW – och främst med bränsletyperna halm, flis och träpellets, men också med andra mer ovanliga biobränslen.

Pannan är godkänd av danska Teknologisk Institut

Linka H-pannan upp till 1 000 kW är godkänd av Teknologisk Institut, se brännkammardekretet. Detta framgår även av deras officiella pannlista. Detta återspeglas också i deras officiella kedjelista.

Vi ger dig råd om den bästa lösningen – efter dina unika behov

Det finns otaliga möjligheter inom biomassaanläggningar, och många faktorer att förhålla sig till när man ska välja anläggning. Hos Linka försäkrar vi dig den helt rätta anläggningstypen och -storleken genom rådgivning, som bygger på know-how och erfarenhet – och en redogörelse av dina behov. På Linka ser vi till att du får rätt typ och storlek på anläggningen genom att ge råd som bygger på kunskap och erfarenhet - och genom att klargöra dina unika behov.

Läs mer om rådgivning

Vår driftsfilosofi säkrar dig en god totalekonomi genom en rad tydliga fördelar:

  • Maksimal udnyttelse af brændslet
  • Høj driftsikkerhed
  • Lavt energiforbrug
  • Minimale vedligeholdelsesomkostninger
  • Fuldautomatiserede anlæg

Vår erfarenhet märks i lösningarna

Utnyttjande av biomassa är ett komplext och högteknologiskt område där små justeringar kan ge en stor skillnad. Sedan 1978 har vi byggt upp en stor kunskap och erfarenhet som gör biomassa till vår hemmaplan. Det märks på lösningarna och dina resultat. Sedan 1978 har vi byggt upp en mängd kunskap och erfarenhet som gör biomassan till vårt hemområde. Detta kan märkas i lösningarna och i dina resultat.

Se våra referenser

Vi skapar energi över nationsgränser – i bra samarbete

Det står många Linka-anläggningar på många platser runt om i världen. Det har gett oss ett starkt internationellt nätverk av professionella samarbetspartners. Det står många Linka-anläggningar på många platser runt om i världen. Det har gett oss ett starkt internationellt nätverk av professionella samarbetspartners.

Biomassa är en miljömässig vinst

Vores store erfaring og know-how omkring forbrænding af biomasse gør Linka til en af verdens førende virksomheder inden for varmtvands-, hedtvands- og dampanlæg til biomasse.

For hvert biomasseanlæg Linka er med til at sætte op som erstatning for eksisterende anlæg baseret på fossilt brændsel er vi med til at reducere udledningen af CO2 sammen med kunden.

Läs mer om rådgivning

Medarbetarna är vår största styrka

Vi är idag cirka 45 duktiga medarbetare i administration, försäljning, konstruktion, projektledning, produktion, service och montering. Vi arbetar alla på ett gemensamt värdegrund: Vår driftsfilosofi säkrar dig en god totalekonomi genom en rad tydliga fördelar:

  • Ansvar
  • Kvalitet
  • Troværdighed
  • Fleksibilitet
Lediga tjänster