Sågverk

De höga kraven från sågverk och processindustri ställer extra höga krav på utrustning som är konstruerad för att klara de tuffaste miljöerna. Våra system är robust byggda för att vara lättillgängliga hela tiden, med endast planerade stopp för service och underhåll.

Vi har särskilt fokuserat på att utveckla bränslehanteringssystem för att hantera de mest extrema bränslekvaliteter som finns inom denna sektor, allt för att eliminera oplanerade fabriksavstängningar.

  • Högpresterande utrustning – vi vet att drifttid är av största vikt för din anläggning
  • Möjligheter att använda alla träavfall: Växterna hanterar upp till 65% fuktighet i bränslen
  • Långsiktig tillförlitlighet – en lång lista med nöjda och återkommande kunder under de senaste 40 åren

El- och programmeringsdesign har gjorts in-house och våra elkonstruktörer och programmerare följer projekten från säljstöd till färdig installation.

Åtagandet slutar inte här, utan fortsätter under hela systemets livslängd i form av felsökningssupport, rådgivning etc.

Denna feedback hjälper oss att bygga upp erfarenhet och en ovärderlig kunskapsbas inom organisationen.

Pålitliga system

Genom att välja komponenter av hög kvalitet kan vi bygga ett system som ger hög tillförlitlighet med enkel åtkomst för driftspersonalen.

Det ger våra system en lång livslängd och den bästa driftsekonomin för dig som kund.

Förbränningssystem

Väldimensionerade rostytor, utveckling av vårt förbränningsluftsystem i kombination med en lång uppehållstid gör att vi får de lägsta utsläppen.

Det innebär att vi uppfyller alla lagstadgade krav för utsläpp av NOx, CO och stoft.

Vi garanterar dig ett välfungerande värmesystem med hög tillförlitlighet, låga kostnader och en extremt lång livslängd.