Produkter

Hos Linka hittar du ett stort urval av olika typer av driftssäkra, effektiva och miljövänliga biomassanläggningar i olika storlekar – för flera olika bränsletyper.

Värmeverk

Värmeverk är en av de typer av biomassanläggningar som Linka erbjuder. Vi har många års erfarenhet av att tillverka och installera värmeverk, som är kundanpassade och som baserar sig på det biobränsle som finns i närområdet. De installeras vanligtvis i både stora och små städer där en befintlig kollektiv värmeförsörjning ska etableras eller utökas.

Genom att ersätta värmesystem som baserar sig på fossila bränslen med biomassasystem, uppnår vi tillsammans en minskning av koldioxidutsläppen och skapar en mer miljövänlig förbränning. Klicka här för att se några exempel på de typer och storlekar av värmeanläggningar som vi har tillverkat för våra kunder.

Läs mer

Landbruk

Våra biomassanläggningar för jordbruk lämpar sig särskilt väl för uppvärmning av bostäder, stall, industrilokaler etc., men de kan även användas för processuppvärmning, vid antingen varmvattenanläggningar eller ånganläggningar.

Vi anpassar lösningen utifrån den bränsletyp som finns i närområdet, eller den restprodukt som kunden har (t.ex. kornavrens). Vi garanterar driftsäker, effektiv och miljövänlig uppvärmning som är anpassad för kundens behov. Klick här är våra olika lösningar för driftsäker, effektiv och miljövänlig uppvärmning.

Läs mer

Industri

Genom att använda biomassa i energianläggningar i industrin uppnår ni optimalt utnyttjande av skogar, grödor och industriella restprodukter. (t.ex. träspån) Våra lösningar inom biomassaanläggningar för industrin lämpar sig väl för uppvärmning av byggnader och för processindustrin där man behöver höga temperaturer eller tryck, t.ex. inom livsmedelsindustrin och tvättanläggningar.

Klick här är våra olika lösningar för driftsäker, effektiv och miljövänlig uppvärmning.

Läs mer

Fokus på klimat och miljö

Linka ligger i framkant i kampen för ett grönare och miljövänligare klimat. Ända från början har vi fokuserat på utveckling och optimering av miljövänliga energiformer, som baserar sig på biodrivmedel. Vår målsättning är att minska utsläppen av växthusgaser genom våra driftsäkra, effektiva och miljövänliga biomassanläggningar, i olika storlekar och för flera olika typer av bränsle.

De flesta av våra biomassanläggningar är anpassade för standardbränslen såsom halm, flis och träpellets, men de kan även köra på andra former av biomassa. Vi tar gärna en dialog om andra bränsletyper och erbjuder att genomföra icke-bindande bränsletester av den typ ni önskar.

Våra produkter omfattar många typer av anläggningar och vi är specialister på energilösningar inom värmeanläggningar, jordbruk och industri. Med utgångspunkt i era specifika behov, anpassar vi anläggningstyp och storlek efter ert företag.

Läs om vår CSR-profil här

Uppnå ekonomiska och miljömässiga besparingar

Vårt uppdrag är att optimera er avans och era driftskostnader och det uppnår vi genom vår patenterade förbränningsteknik. Våra pannor är utvecklade och testade för ett brett utbud av bränsletyper och garanterar maximalt bränsleutnyttjande.

Som en tumregel kan ni uppnå en kostnadsbesparing på upp till 87,5%, genom att konvertera från att bränna fossila bränslen som t.ex. olja, till att bränna biomassa som exempelvis halm. Ni kan uppnå ännu större ekonomiska fördelar, om ert företag producerar avfallsprodukter som kan användas som biobränsle.
Genom att använda biobränslen från närområdet, eller från de avfallsprodukter som ert företag kan ha, hjälper vi till att minimera koldioxidutsläppen och minska företagets energikostnader.

Med en biomassaanläggning från Linka, är ni framtidssäkrade med ett optimalt värmesystem som gynnar miljön och er ekonomi.

Våra biomassanläggningar kan levereras som mobila anläggningar och som helautomatiska, vilket utgör grunden för den mest effektiva driften. Linka levererar och installerar systemet med all nödvändig utrustning så att det är klart för drift. Vi säkerställer också automatiserad användarvänlighet, där det fokuseras på tydlig kontroll och övervakning av systemet, medan rengöringen av systemet sker automatiskt.

Kontakta oss

Är du intresserad av att höra mer om de produkter vi kan erbjuda eller har du frågor, då är du alltid välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post för en obligatorisk konversation.

+45 9734 1655

linka@linka.dk