Linka Energy och EUROmillingpresenterar den revolutionerande lösningen"StB - Halm till biogas".

STB-konceptet

Linka Energy och Euromilling lanserar sin banbrytande StB-lösning ”Halm som förstärkare för biogas”, som förväntas revolutionera biogassektorn och bidra signifikant till en renare och mer hållbar energi.

Var för sig är Linka Energy och EUROmilling ledande aktörer inom området för hållbara energilösningar och vi har valt att slå ihop våra kompetenser för att kunna tillhandahålla industriella anläggningar i världsklass till biogasindustrin – totallösningar som fungerar dag efter dag.

Halm till biogas

I strävan efter att främja hållbara energilösningar är föreningen av halm och biogas en kraftfull allians. Vi presenterar på dessa sidor det innovativa konceptet där halm används för att öka biogasproduktionen, och samtidigt understryka de viktiga fördelarna med konceptet.

Halmens kraft

Sedan tidernas begynnelse har man betraktat halm som en avfallsprodukt från jordbrukssektorn, men i dag har halm fått en markant renässans. Tidigare slängdes eller brändes halmen, men i dag betraktas halm som en värdefull resurs inom förnybar energi. Genom att använda finmalen halm i biogasproduktionsprocessen kan vi accelerera och optimera fermenteringen i biogasreaktorn.

Miljöfördelar

Att använda halm som förstärkare för biogas är inte bara ett smart val. Det är ett ansvarsfullt val av följande anledningar:

 • Mindre avfall
  När halmen används för andra syften minskar avfallsmängden från jordbruket och deponi- och emissionsbördan från förbränning minimeras.
 • CO2-neutralitet
  Halm är en förnybar resurs. Den koldioxid som släpps ut i samband med halmens nedbrytning balanseras av kolet som tas upp under tillväxten, vilket gör halmen till en CO2 -neutral resurs.
 • Energieffektivitet
  Halm ökar biogasproduktionen, vilket i slutändan genererar mer ren energi från samma ingångsmaterial.
 • Bort med fossila bränslen
  Om produktionen av biogas med halm ökas kommer det att minska vårt beroende av fossila bränslen och därmed bidra till en renare och mer hållbar framtid.

Ett nära samarbete med kunderna är nyckeln till vår framgång

Vi utvecklar, testar och levererar dokumenterade nyckelfärdiga anläggningar i samarbete med våra kunder.

Delad kunskap

Vår kompletta lösning

Linka Energy och Euromilling erbjuder dig en heltäckande lösning där du kan få allt du behöver för att effektivt konvertera halmbalar till högkvalitativ halmenergi. Vår totallösning innehåller:

  • Löpande kran: Helautomatisk tillförsel av halmbalar med hjälp av en halmkran, utan hjälp av operatör.
  • Halmtransportör: Helautomatiskt halmtransportörssystem.
  • Bandborttagare:Tar bort banden från halmbalar. Banden tas bort automatiskt.
  • Halmrivare: River effektivt upp halmbalarna för ytterligare bearbetning.
  • Stenfälla som fångar sten, metall och andra främmande föremål: Säkerställer att oönskade element tas bort.
  • Förmalningskvarn: Förbereder halmen för finmalning.
  • Hammarkvarn: Ser till att halmen får önskad fin partikelstorlek.
  • Förblandare: Homogeniserar halmen för optimal biogasproduktion.
  • Styr- och övervakningssystem: Övervakar, optimerar och skyddar driften, vilket säkerställer effektivitet, säkerhet, datainsamling och fjärrkontroll.

Detta är en industriell anläggningslösning med starkt fokus på driftssäkerhet och låga underhållskostnader.

Pionjärer för enhållbar energiframtid

Uppfyller myndighetskrav

Lösningen från Linka Energy och EUROmilling uppfyller alla myndighetskrav. Kunden och vårt team av ingenjörer och projektledare samarbetar nära om följande:

 • Utföra riskanalys för säkerhet.
 • Tillhandahålla CE-dokumentation.
 • Erbjuda ATEX-lösningar och dokumentation.
 • Implementera ett brandsläckningssystem för ökad säkerhet.

Fördelarna med vårt system

Vår lösning ”Halm som förstärkare för biogas” ger många fördelar:

  • Snabb konversionstid: Konverterar effektivt halmpulver i reaktorn.
  • Inget flytande lager av supernatant: Eliminerar behovet av att hantera supernatant (täckande vätska).
  • Motståndskraftigt mot fukt: Systemet kan hantera halm med högt fuktinnehåll som normalt är olämplig för kombinerade värme- och kraftanläggningar.
  • Automatisk drift: Kräver minimal hantering av halmbalarna eftersom hela systemet körs automatiskt.

Pionjärer för en hållbar energiframtid