Jordbruk och godser

För uppvärmning av bostäder, stall, industrilokaler etc. En biomassaanläggning för jordbruk och gods är en av de lösningar som Linka erbjuder. Vi anpassar våra anläggningar så att de uppfyller era önskemål och behov, oavsett om de ska användas för uppvärmning av bostäder, stall, industrilokaler etc., men de kan även användas för processuppvärmning vid varmvattenanläggningar eller ånganläggningar.

Skräddarsydda lösningar

Om ni arbetar inom jordbruk eller har ett gods, där ni behöver en specialanpassad anläggning, då finns våra kvalificerade medarbetare till hands med allt från kompetent rådgivning,

innovativ utveckling till installation. Vi tillhandahåller kontinuerlig service och support och har ett nära samarbete med er under hela processen. Vi arbetar som underleverantör, komponentleverantör och totalleverantör.Vi är specialister på att utnyttja och använda energi genom.våra varmvattenanläggningar och ånganläggningar, som vi hjälper till att utveckla med utgångspunkt i den anläggningstyp och storlek ni behöver. ,

Ni är garanterade en driftsäker, effektiv och miljövänlig uppvärmning som ger er ekonomiska fördelar. ,

,

Ekonomiska och miljövänliga insatser

Ni kan uppnå stora besparingar genom att konvertera från anläggningar med fossila bränslen, till biomassadrivna anläggningar.

Som en tumregel kan ni uppnå en kostnadsbesparing på upp till 87,5% genom att konvertera från att bränna fossila bränslen som t.ex. olja, till att bränna biomassa som exempelvis halm.

Ni kan uppnå ännu större ekonomiska fördelar, om ert företag producerar avfallsprodukter som kan användas som biobränsle. Linka strävar efter en grönare och klimatvänligare inriktning, genom utveckling och installation av våra biomassanläggningar. När vi implementerar våra kvalitetsanläggningar, arbetar vi tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser.

Våra biomassanläggningar finns i många lösningar och anpassas för den bränsletyp som finns i närområdet eller den restprodukt som kunden själv har. Vi testar kontinuerligt nya bränslen och utför gärna icke-förpliktigande bränsletester av ert bränsle.

Nedan visar vi exempel på anläggningar som vi har vi har tillverkat för våra kunder inom jordbruk och gods.

Halm: 250 - 15.000 kW

Linkas helautomatiska halmanläggning med halmrivare och transportör, som anpassas till pannans storlek samt kundens önskemål och behov.

Läs mer

Flis: 250 - 15.000 kW

Linkas flisanläggning besår av en skrapenhet som säkerställer att anläggningen konstant förses med rätt mängs flis.

Läs mer

Flis: 1000 - 15.000 kW

Ett flisvärmeverk färdigställs också efter kundens behov. Till mindre anläggningar används oftast en skrapenhet, medan större anläggningar kan välja en fliskran som lösning.

Läs mer

Andra typer og storlekar

Linka kan också anpassa våra anläggningar till andra bränsletyper än de traditionella, till exempel. frögräs, majskolvar och körsbärsblommor.

Läs mer