Referenser

Här kan du se några av de över 3500 biomassaanläggningar Linka har skapat i nära samarbete över hela världen.

Värmeverk

Ølgod Tekniske Værker

Ølgod Tekniske Værker (Fjärrvärme) levererar värme till över 98% av stadens hushåll och företag. Värmen genereras nästan uteslutande från CO₂-neutrala bränslen. År 2013 levererade Linka en träpelletspanna som backup till det primära pannsystemet.

Läs mer

Mørke Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Hållbar uppgradering av ett komplett värmeverk med en 4,5 MW halm anläggning och en 5,0 MW oljepanna backup

Läs mer

Nimtofte Varmeværk

Fjärrvärmeverket har en 5 MW Linka GVB-panna med en economizer samt är utrustad med Linkas patenterade förbränningsteknik som säkerställer maximal användning av halmen.

Läs mer

Gjerlev Varmeværk A.m.b.a.

Linka Energy A/S nya multifuel biomassystem med en effekt på 2,0 MW överlämnades till Gjerlev Varmeværk A.m.b.a. i slutet av 2018.

Läs mer

Aneby AMAQ

2014 installerade Linka en stor mobil värmeanläggning för den svenska kommunen Aneby, vilket sedan dess har lett till betydande besparingar.

Läs mer

Tønder Fjernvarmeselskab

Den nya 3,75 MW biomassa-anläggningen är ansluten till de befintliga naturgaseldade pannorna och värmepumparna.

Läs mer

Stege Fjernvarme

Värmesystemet är en 8,0 MW Linka GVB-varmvattenpanna som säkerställer maximal användning av halm samtidigt som rökgastemperaturerna hålls vid 115–120°C vid full belastning.

Läs mer

Lohals Varmeforsyning

Pannsystemet, en 2,5 MW Linka hetvattenpanna, är en cylinderformad, effektiv panna med rökgasrör i 5-stegsmodell, vilket säkerställer maximal användning av halmen.

Läs mer

Toftlund Fjärrvärme

3,2 MW biobränsleanläggning för pellet förbränning.

Läs mer

Follo Fjernvarme

Pelletspannsystem med 2 000 kW varmvattenpanna.

Läs mer

BIO ENERGY AS

Containerbyggd multibränsleanläggning med en 600 kW träpelletspanna och en 560 kW specialdesignad biooljebackup.

Läs mer

Fjärrvärmeverket Ryomgård

År 2018 var Linka huvudentreprenör för ett nytt halmvärmeverk för Ryomgård. En ny 8 MW panna garanterar låga utsläpp och hög effektivitet.

Läs mer

St. Merløse Värmeverk

Det nyckelfärdiga halmvärmeverket vid St. Merløse har både gett en betydande besparing av halm och medverkat till en minskning av CO2-utsläppen från verket.

Läs mer

Lolland Varme

2013 installerade Linka en komplett panna vid halmvärmeverket i Nakskov. Pannan är en del den samlade kapaciteten hos Nakskov på Lolland.

Läs mer

Tversted Kraftvärmeverk

2015 installerade Linka en träpellets-anläggning för Tversted Kraftvarmeværk. Som ett av Danmarks dyraste fjärrvärmeverk stod Tversted Kraft-varmeværk inför en stor utmaning när det gällde att erbjuda konsumenterna konkurrenskraftiga värmepriser.

Läs mer

Østerild fjärrvärme

Hösten 2016 levererade Linka en ny pannanläggning till Østerild fjärrvärme, som ger betydande bränslebesparingar.

Läs mer

Hjallerup Fjernvarme

Hjallerup Fjernvarme installerade under hösten 2016 en halmanläggning från Linka som supplement till användningen av solvärme. Bytet till biobränsle har redan minskat fjärrvärmepriserna i området.

Läs mer


Jordbruk och godser

Växthuskomplexet i Uman

År 2022 levererade Linka Energy A/S en biomassakraftverk till Uman Greenhouse Complex. Med den nya anläggningen kan den ukrainska grönsaksproducenten värma sina växthus med billigt, koldioxidneutralt biobränsle - halm från sina egna fält.

Läs mer

Björnstorp & Svenstorp egendomar

De två svenska gårdarna använder kombinerad uppvärmning med både halm och flis och levererar större delen av värmen till det lokala området.

Läs mer

Slättäng Gods

I södra Sverige har Linka installerat en kombineras flis- och halmanläggning på Slättäng Gods som försörjer godsets egendomar med värme från förnybar energi.

Läs mer

Manor Farm

Linka och Manco Energy har levererat en halmanläggning till det engelska lantbruket som i framtiden kommer att använda värmen till nya byggnader.

Läs mer

Easter Grangemuir Farm

Våren 2017 installerade den skotska jordgubbsproducenten en ny Linka-anläggning för biomassa med kombinerad förbränning av halm och flis.

Läs mer

Kelloe Mains Farm

Kelloe Mains Farm är en av de första att installera Linkas nya lösning, som gör det enkelt att byta från halm till flis.

Läs mer


Bransch

Ølgod Bioenergi ApS

Linka Energy har många års erfarenhet och expertis inom leverans av process-värme, och genom att uppgradera Ølgod Bioenergis orena gas till ren gas har samarbetet mellan Ølgod Bioenergi och Linka…

Läs mer

Salling Efterskole

Den helt nya biomassaanläggningen, en 400 kW LINKA H 400-modell med en varmvattenpanna med rörligt stegrat och utrustad med Linkas patenterade förbränningsteknologi, säkerställer maximal användning…

Läs mer

Bioenergie Marienthal

Bioenergie Marienthal GmbH & Co.KG driver biogasanläggningen i Goosefeld, som ligger i Schleswig-Holstein. Sammantaget för detta område kommer primärproduktionen av el från förnybara…

Läs mer

Vinkel Bioenergi

Under 2022–2023 levererade Linka Energy A/S två 5,0 MW multifuel biomasseanläggningar till Vinkel Bioenergi, som önskade uppgradera sin biogasproduktion genom att ersätta sina befintliga…

Läs mer

MADSEN BIOENERGI I/S

950 kW biomassa-anläggning för kombinerad eldning med halm och träflis, samt en ekonomiser och en gaspanna som reserv.

Läs mer

AARHUS PROTEIN A/S

Komplett 5 MW ångpanna för eldning med biobränsle.

Läs mer

Nordnorske Forsvarsbygg

Under 2013 levererade Linka tre mobila anläggningar till det norska försvaret, vilka är placerade på tre av deras baser i norra Norge.

Läs mer

Lahaugmoen Næringspark

I april 2017 driftsatte Linka ett stort mobilt värmeverk i ett nybyggt norskt industriområde. Området är försäkrade CO2-neutral värme.

Läs mer

Textilia Långsele

År 2020 byggde Linka Energy en hållbar ånganläggning för en tvätt som tvättar och levererar massor av textilier dagligen.

Läs mer

Givlinggård

Hållbar uppvärmning av hönshus med egen halm som bränsle.

Läs mer

Adven – Valio

Ett stort mejeri kommer att försörjas med hållbart hetvatten i framtiden.

Läs mer


Sågverk

NORLUND A/S Nørlund Sågverk

5 MW fliskedelanläggning för tall timret sågverk av danskt konstruktionsträ av högsta kvalitet.

Läs mer