Värmeverk

Värmeverk är en av de typer av biomassaanläggningar som Linka erbjuder. Vi har många års erfarenhet av att tillverka och installera värmeverk som är kundanpassade och som baserar sig på det biobränsle som finns i närområdet.

Uppnå fördelar genom att implementera biomassaverk från Linka

Värmesystemet installeras vanligtvis i både större och mindre städer, där man ska etablera nya värmeanläggningar eller bygga ut existerande. Genom att ersätta värmesystem som baserar sig på fossila bränslen, med biomassasystem, uppnår vi tillsammans en minskning av koldioxidutsläppen och skapar en mer miljövänlig förbränning.

En biomassaanläggning från Linka ger er också en driftsäker anläggningslösning med ekonomiska fördelar. Som en tumregel kan du uppnå en kostnadsbesparing på upp till 87,5 % genom att byta från att elda fossila bränslen, som olja, till att bränna biomassa, som halm. Det finns möjlighet att få ytterligare ekonomiska fördelar om produkter produceras i närområdet där avfallet kan användas som biobränsle till värmeverket – det ger ett effektivt resursutnyttjande och billigare värme för fjärrvärmekunder.

En biomassaanläggning från Linka ser till att ni är framtidssäkrade med ett optimalt värmesystem som gynnar miljön och er ekonomi.

Flexibla och breda lösningar

Våra biomassanläggningar är flexibla och kan anpassas till olika typer av bränsle. De flesta av våra biomassaanläggningar är anpassade för standardbränslen såsom halm, flis och träpellets, men de kan även köra på andra former av biomassa.

Våra pannor är utvecklade och testade för ett brett utbud av biobränslen och vår senaste bränsleteknik säkerställer alltid optimalt utnyttjande av det aktuella bränslet. Vi testar kontinuerligt nya bränsletyper och vår pannanläggning kan byggas med mer än ett bränslesystem, vilket möjliggör användning av olika bränslen i samma panna.

Vi erbjuder värmeverk i många storlekar, men ofta rör det sig om pannstorlekar från 500 kW till 10 000 kW.

Vi har fokus på era behov och er situation och anpassar våra biomassanläggningar så att ni får en optimal lösning som skapar det bästa resultatet för er. Vi agerar som underleverantör, komponentleverantör och totalleverantör.

Genom en nära dialog och sparring med er kan vårt erfarna och kompetenta team hjälpa er med råd, projektutveckling och service så att ni är i säkra händer under hela processen.

Nedan visar vi några exempel på de typer och storlekar av värmeanläggningar vi har tillverkat och installerat för våra kunder.

Halm: 250 - 5 000 kW

Linkas mobila anläggning är ett komplett och nyckelfärdigt värmeverk i en container, Anläggningen levereras och monteras med hjälp av en kran på en förberedd betonggrund.

Läs mer

Halm: 400 - 15 000 kW

Linkas halmanläggning är i denna version anpassad till att skapa ånga. Anläggningen levereras med halmrivare eller -klippare, efter behov.

Läs mer

Halm: 1 000 - 15 000 kW

Ett halmvärmeverk kan färdigställas på olika sätt beroende av kundens behov. Till anläggningen medföljer ofta en halmrivare eller -klippare, beroende av bl. a. pannstorlek.

Läs mer

Träpellets: 250 - 5 000 kW

Den mobila träpelletsanläggningen levereras nyckelfärdig i container. En silo används vanligtvis för att lagra och transportera bränslet.

Läs mer

Träpellets: 250 - 15 000 kW

Linkas automatiska träpelletsanläggning består utöver pannan av en skrapenhet eller en silo, varifrån bränslet vidarebefordras till förbränning.

Läs mer

Träpellets: 1 000 - 15 000 kW

Linkas helautomatiska värmeverk till träpellets är utvecklad för höga verkningsgrader. Du kan använda oss som ren maskinleverantör eller som totalleverantör av projektet.

Läs mer

Flis: 250 - 5 000 kW

Linkas flisanläggning besår av en skrapenhet som säkerställer att anläggningen konstant förses med rätt mängs flis.

Läs mer

Flis: 1 000 - 15 000 kW

Ett flisvärmeverk färdigställs också efter kundens behov. Till mindre anläggningar används oftast en skrapenhet, medan större anläggningar kan välja en fliskran som lösning.

Läs mer

Andra typer og storlekar

Linka kan också anpassa våra anläggningar till andra bränsletyper än de traditionella, till exempel. frögräs, majskolvar och körsbärsblommor.

Läs mer