Bränsle

Hos Linka hittar du pålitliga, effektiva och miljöanpassade biomassanläggningar i en mängd olika typer och storlekar – för flera olika typer av bränsle.

Flexibilitet för bränsleval

Linkas pannor har utvecklats och testats för en mängd olika biobränslen, och vår bränsleteknologi garanterar alltid ett optimalt utnyttjande av bränslet i fråga. Vi har också testat ett stort antal mer exotiska bränslen och testar ständigt nya typer av bränsle. Vi har också testat ett stort antal mer exotiska bränslen och testar ständigt nya typer av bränsle.

Halm

Halmen är ett attraktivt val för många eftersom det är ett billigt bränsle med ett högt brännvärde.

Flis

Det finns en mängd olika typer av flis och olika fuktighet som kan brännas i Linkas pannanläggning.

Träpellets

Träpelletsystemet kräver minimalt underhåll och träpellets är ett lättillgängligt bränsle.

Grot

Grot kan vara bark, grenar och trädtoppar som inte kan användas för något. Linkas IED-godkända panna säkerställer ett bättre utnyttjande av våra resurser och mindre avfall.

Kornavfall

Kornavfall kan också användas som bränsle, vilket utnyttjar hela grödan till fullo.

Träflis / sågspån

Linkas anläggning kan också användas för att bränna träflis och sågspån.

Elefantgräs

En Linka anläggning kan anpassas för att bränna elefantgräs.

Frögräs

Frögräs kan användas som bränsle i en Linka anläggning.

Olivsten

En avfallsprodukt som olivsten kan användas som bränsle i en Linka-anläggning.

Körsbär sten

Det är möjligt att använda körsbär som bränsle i en Linka anläggning.

Kaffeskal

En Linka anläggning kan också bränna kaffeskal.

Frögräs

Ett Linka-system kan anpassas för att bränna kaffegrut.

Bränn avfallsprodukten

Vi tillverkar anpassade lösningar baserade på den avfallsprodukt du eller ditt företag har - eller baserat på bränsle i närområdet. Vi gör detta så att du inte behöver transportera bränslet längre än vad som är nödvändigt.