Rådgivning

Vi går in i varje enskild uppgift för att skapa den bästa lösningen i förhållande till kundens behov, krav och möjligheter. ät dialog och samarbete är viktiga delar när vi ska ge dig råd om det optimala valet av biomassanläggning.

Professionell rådgivning

Vi erbjuder professionell rådgivning från våra duktiga medarbetare när du ska välja rätt biomassaanläggning.

Vi är med hela vägen

Vi ger dig råd om hur du väljer lösning, dimensionering och installation av anläggningen – samt efterföljande miljötestning.

Få siffror på din besparing

Vi beräknar gärna den besparing du kan få genom att ersätta din nuvarande anläggning med en biomassanläggning från Linka.

Med flera års erfarenhet besitter vi nödvändig know-how

Erfarenhet och know-how är viktiga förutsättningar när du ska investera i en ny biomassaanläggning. Vår rådgivning om bränsletyper, pannstorlek samt anläggningens prestanda säkerställer att du får den optimala lösningen, som precis täcker dina behov. Dessutom ska man välja om pannan ska matas med skruvar eller blåsare samt storleken på bränsletank, silo och lager.

Vi gör det oöverskådliga överskådligt

En biomassaanläggning består av många komponenter, och det kan vara svårt att överblicka. Vi ger dig råd om dimensionering av de enskilda komponenterna som filter, röksugar, pumpar och economizer.

Vi ger råd även efter driftsättning

Efter att anläggningen har satts i drift ger vi även gärna råd om driftoptimering, så du uppnår maximalt utnyttjande av bränslet. Vi hjälper även självklart till när man ska genomföra miljötestning Vi är alltid uppdaterade om de nyaste reglerna inom emission och andra miljökrav. Därmed säkerställer vi att din nya anläggning lever upp till lagstiftningen.

Vi kan ta hand om din ansökan om bidrag för biomassa

Som en särskild tjänst erbjuder Linka att underlätta ansökan om bidrag för din nya installation. Detta gäller när du ansöker om energibidrag när du byter ut en befintlig panna eller byter från fossila bränslen till grön energi. Linka hjälper dig med alla aspekter av ansökningsprocessen.