Referencer

Her kan du se nogle af de flere end 3500 biomasseanlæg Linka har skabt i gode og nære samarbejder over hele verden.

Varmeværk

Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk

Linka er leverandør af et nyt halmanlæg til varmeværket i Ørnhøj-Grønbjerg. Dette erstatter brugen af naturgas med CO2 neutral biomasse.

Læs mere

Ølgod Tekniske Værker

Ølgod Fjernvarme leverer varme til over 98% af byens husstande og virksomheder. Varmen produceres næsten udelukkende på CO₂ neutrale brændsler. I 2013 leverede Linka en træpillekedel, som backup til det primære kedelanlæg.

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Bæredygtig opgradering til komplet varmeværk med 4,5 MW halmanlæg og 5,0 MW oliekedel backup.

Læs mere

Nimtofte Varmeværk

Kedelanlægget er en 5 MW Linka GVB med economizer, der med Linkas patenterede forbrændingsteknologi sikrer maksimal udnyttelse af halmen.

Læs mere

Gjerlev Varmeværk A.m.b.a.

Linka Energy A/S’ nye 2000 kW multifuel biomasseanlæg blev i slutningen af 2018 overdraget til Gjerlev Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Aneby AMAQ

I 2014 installerede Linka et stort mobilt varmeværk for den svenske kommune Aneby, som siden har medført store besparelser.

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab

Ny 3,75 MW fliskedel kobles sammen med eksisterende naturgas fyrede kedler og varmepumper.

Læs mere

Stege Fjernvarme

Kedelanlægget er en 8,0 MW Linka GVB varmtvandskedel, der sikrer maksimal udnyttelse af halmen, og som er udlagt så røggastemperaturen ved fuldlast holdes på 115-120°C.

Læs mere

Lohals Varmeforsyning

2,5 MW halmkedelanlæg med Linka® TWIN-opriversystem.

Læs mere

Toftlund Fjernvarme

3,2 MW biomassekedelanlæg for fyring med pellets inklusiv economizer erstatter tidligere gaskedel.

Læs mere

Follo Fjernvarme

Pillekedelanlæg med 2.000 kW varmtvandskedel.

Læs mere

BIO ENERGY AS

Containerbygget multikedelanlæg med 600 kW pillekedel og specialdesignet 560 kW biooliebackup.

Læs mere

ENVAFORS A/S

Ny 12,5 MW halmkedelanlæg tilsluttes i den eksisterende bygning på varmeværket ENVAFORS A/S i Slagelse.

Læs mere

Ryomgård Fjernvarmeværk

In 2018, Linka was the general contractor for a new straw heating plant for Ryomgård. A new 8 MW boiler guarantees low emissions and high efficiency.

Læs mere

Rødbyhavn Fjernvarme

Linka har siden 2007 leveret to 5.500 kW kedellinjer til fjernvarmeværket på Lolland, der anvender halm til fyring.

Læs mere

St. Merløse Varmeværk

Det nøglefærdige halmvarmeværk ved St. Merløse har både givet en betydelig halmbesparelse og medvirket til en reduktion af CO2 udslippet.

Læs mere

Lolland Varme

I 2013 installerede Linka en komplet kedellinje på halmvarmeværket i Nakskov. Kedellinjen indgår i værkets samlede forsyning af Nakskov på Lolland.

Læs mere

Tversted Kraftvarmeværk

I 2015 installerede Linka et træpille-anlæg for Tversted Kraftvarmeværk. Som ét af Danmarks dyreste fjernvarmeværker stod Tversted Kraftvarme-værk overfor en stor udfordring i forhold til at kunne tilbyde forbrugerne konkurrencedygtige varmepriser.

Læs mere

Østerild Fjernvarme

I efteråret 2016 leverede Linka et nyt kedelanlæg til Østerild Fjernvarme, som opnår store besparelser på brændsel.

Læs mere

Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk

Da Boulstrup-Hou i 2016 skulle udvide deres kapacitet, blev det igen med Linka som leverandør af et nyt halmanlæg.

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme

Hjallerup Fjernvarme fik i efteråret 2016 installeret et Linka halmanlæg, som supplement til brugen af sol-varme. Skiftet til biobrændsel har allerede reduceret fjernvarmepriserne i området.

Læs mere

Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk

I slutningen af 2016 har Linka installeret et flisanlæg for Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk, opbygget med automatisk krananlæg.

Læs mere

Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk

Det mobile træpilleanlæg leveres nøglefærdigt i container. Her anvendes typisk en silo til opbevaring og transport af brændslet.

Læs mere

Lendemarke Fjernvarme

I 2019 har Lendemarke Fjernvarme investeret i et nyt biomasseanlæg som sender bæredygtig fjernvarme ud til ca. 350 husstande.

Læs mere

Sønderborg Forsyning

Sønderborg Forsyning har i 2020 taget et nyt halmfyret varmeværk i brug og indledt processen med at lukke de seks gasfyrede varmeværker, det erstatter.

Læs mere


Landbrug og godser

Uman Greenhouse Complex

I 2022 leverede Linka Energy A/S et biomasseanlæg til Uman Greenhouse Complex. Med det nye anlæg kan den ukrainske grøntsagsproducent varme deres drivhuse op med billigt, CO²-neutralt biobrændstof – halm fra egne marker.

Læs mere

Björnstorp & Svenstorps Godser

De to svenske godser bruger kombineret fyring med både halm og flis.

Læs mere

Spannarps Säteri

Den svenske hovedgård Spannarps bruger varmen fra deres anlæg til at opvarme kyllingestaldene og deres ejendomme.

Læs mere

Frederiksdal Gods

På Frederiksdal Gods anvendes varmen fra halm blandt andet til at opvarme produktionsbygninger, hvor deres kirsebærvin bliver til.

Læs mere

Vennerslund Gods

Linka installerede i 2014 en biomassekedel på Vennerslund Gods, som har reduceret godsets forbrug af halm med 1/3, samtidig med at varmeforbruget er steget med cirka 33 %.

Læs mere

Holmegaard Gods

På Holmegaard bruges varmen fra deres Linka halmanlæg primært til korntørring. Anlægget erstattede et 20 år gammelt Linka anlæg.

Læs mere

Slättäng Gods

På Slättäng Gods har Linka installeret et kombineret flis- og halmanlæg, som forsyner godset med varme fra vedvarende energi.

Læs mere

Halmfyr

Glen Avon Growers

I løbet af 2016 leverede vores engelske forhandler, Manco Energy, to Linka biomasseanlæg til Glen Avon Growers i det østlige England.

Læs mere

Orupgaard Gods

I efteråret 2016 leverede Linka et biomasseanlæg til Orupgaard Gods på Falster. Anlægget sikrer konstant adgang til varme, som bl.a. bruges til opvarmning af kyllingestalde.

Læs mere

Manor Farm

Manco Energy har leveret et Linka halmanlæg til det engelske landbrug, som i fremtiden skal bruge varmen til ny bebyggelse.

Læs mere

Edward Baarda Ltd.

Linkas britiske partner, Manco Energy, har leveret to biomasseanlæg til det engelske gartneri, et halmanlæg og et flisanlæg.

Læs mere

Langrigg Hall

Siden 2014 har Linka leveret to biomasseanlæg til det engelske gods, og i starten af 2017 skal det tredje anlæg stå klar.

Læs mere

Easter Grangemuir Farm

I foråret 2017 fik den skotske jordbærproducent installeret et nyt Linka biomasseanlæg, med kombineret halm- og flisfyring.

Læs mere

Kelloe Mains Farm

Kelloe Mains Farm er en af de første, der har fået installeret Linkas nye løsning, som sikrer et nemt skifte fra halm til flis.

Læs mere


Industri

Ølgod Bioenergi ApS

Linka Energy har mange års erfaring og knowhow med at levere procesvarme og ved at opgradere Ølgod Bioenergis urene gas til ren gas, har samarbejdet mellem Ølgod Bioenergi og Linka etableret det der…

Læs mere

Salling Efterskole

Bæredygtigt 400 kW halmkedelanlæg med halm fra lokale landmænd.

Læs mere

Bioenergie Marienthal

Bioenergie Marienthal GmbH & Co.KG drifter biogasanlægget i Goosefeld, der er beliggende i Schleswig-Holstein. Overordnet for dette område er, at den primære produktion af elektricitet kommer fra…

Læs mere

BIOCIRC GROUP

BIOCIRC GROUPs biogasanlæg, der producerer store mængder biogas ud fra blandt andet dybstrøelse, majs, græsensilage, halm og gylle (ca. 140.000 tons om året), ønskede at omdanne biogassen/metanen til…

Læs mere

Vinkel Bioenergi

I 2022-2023 leverede Linka Energy A/S 2 x 5,0 MW multifuel biomasseanlæg til Vinkel Bioenergi, der ønskede en opgradering af biogassen ved udskiftningen af deres eksisterende naturgasfyrede kedler.…

Læs mere

MADSEN BIOENERGI I/S

950 kW biomasseanlæg for kombineret fyring med halm og flis, samt economiser og gaskedel backup.

Læs mere

AARHUS PROTEIN A/S

Komplet 5 MW dampkedel for fyring med biobrændsel.

Læs mere

Fugleåsen Næringspark

Linka Energy installerede i 2012 et mobilt anlæg ved Fugleåsen Næringspark, som forsyner det store område med CO2 neutral varme.

Læs mere

Nordnorske Forsvarsbygg

I løbet af 2013 leverede Linka tre mobilanlæg til det norske forsvar, som er placeret på tre af deres baser i det nordlige Norge.

Læs mere

Tine Meieriet Elnesvågen

Linka har sammen med vores norske forhandler, Bioenergy, installeret et 3.000 kW dampanlæg, der leverer damp til TINE’s afdeling i Elnesvågen.

Læs mere

Danspin: Sindi Lanka

Den estiske fabrik anvender dampen fra et Linka træpilleanlæg i processen med farvning af garn.

Læs mere

Nordnorske Forsvarsbygg

Siden 2015 er Skjold Leir blevet forsynet med varme fra biomasse, mens seneste anlæg i Bardufoss skal stå klar i foråret 2017.

Læs mere

Yester Farm Dairies

I 2017 installerede vores britiske partner, Manco Energy, et nyt dampanlæg ved et lokalt mejeri i Skotland. Mejeriet kan nu producere damp fra CO2 neutral biomasse.

Læs mere

Lahaugmoen Næringspark

I april 2017 idriftsatte Linka et stort, mobilt varmeværk i et nybygget norsk industriområde, som hermed er sikret CO2 neutral varme.

Læs mere

Hornsyld Købmandsgård

I sommeren 2017 har Linka idriftsat et nyt biomasseanlæg ved Hornsyld Købmandsgård, til afbrænding af kornafrens.

Læs mere

Danish Agro

I 2018 har Linka opført et biomassefyret dampanlæg, som sparer miljøet for tonsvis af CO₂ samt medvirker til en betydelig økonomisk besparelse for koncernen.

Læs mere

Mosegård

I 2020 har Mosegård investeret i et nyt bæredygtigt biomasseanlæg til opvarmning af 6 kyllingehuse.

Læs mere

Textilia Långsele

I 2020 har Linka Energy opført et bæredygtig dampanlæg til et vaskeri der dagligt vasker og leverer tonsvis af tekstiler.

Læs mere

Givlinggård

Bæredygtig opvarmning af kyllingestalde med eget halm som brændsel.

Læs mere

Adven – Valio

Dampproduktion der bl.a. anvendes til opvarmning og pasteurisering af mange tusinde liter juice samt rengøring.

Læs mere


Savværk

NORLUND A/S Nørlund Savværk

5 MW fliskedelanlæg til dansk nåletræssavværk af højeste kvalitet.

Læs mere