Reference

AARHUS PROTEIN A/S

Komplet 5 MW dampkedel for fyring med biobrændsel

Aarhus Protein blev stiftet i 2013 og producerer plantebaserede proteiner, der anvendes af internationale fødevareproducenter i produktionen af f.eks. kødalternativer, kosttilskud, bageriprodukter med højt proteinindhold samt til foderblandinger til blandt andet kvæg, svin, fjerkræ og fisk.

Deres overordnede vision er at gøre klimavenlige og bæredygtige plantebaserede proteiner tilgængelig for alle, samtidigt med at de ønsker at tage hensyn til miljø og bæredygtighed og på den måde bidrage til den cirkulære økonomiske dagsorden.

Aarhus Protein har tidligere fået leveret damp fra deres nabovirksomhed til spraytørring af planteprotein slurry, men da dette på sigt ikke var en forventelig leverance, valgte de at opføre deres eget dampproducerende anlæg, der skal tilsluttes fabrikken eksisterende dampforsyning.

Brændslet er primært træpellets, men kan alternativt også være hestebønne- og solsikke skaller samt rene oliven kerner.

Det nye dampkedelanlæg er placeret i den eksisterende lagerhal på hjørnet af Jægergårdsgade/Celebesvej ved havnen i Aarhus, hvor Aarhus Protein selv var ansvarlige for de bygningsmæssige tilpasninger inden etableringen af det nye anlæg.

Overordnet set, er Aarhus Proteins ønske om at etablere dampkedelanlægget med til at sikre et bidrag til processen om en bæredygtig og energieffektiv fremtid indenfor den grønne omstilling.

Anlægget

Kedelanlægget består af en 5.000 kW Linka® H Steam dampkedel, specielt beregnet til fyring med tørre biobrændsler, som f.eks. pellets, halmpellets og andre agroaffaldsprodukter.

Pelletskedelanlægget er leveret med stålsilo, hvorfra brændslet transporteres fra via 2 silosnegle frem til mellembeholderen i kedelrummet. Herfra videreføres brændslet ril en skråtstillet snegl direkte til celleslusen over stokersneglen ind til kedlen og når der ”kaldes” på damp, sættes kedlens indfyringsprocedure i funktion. Stokersneglen går i gang og starter sneglene fra siloen og kedlen tilføres en passende brændselsmængde afhængigt af dampbehovet.

Den bevægelig trapperist, der bevæges med hydrauliske cylindre, er opdelt i 3 forbrændingszoner, og der tilføres, via et af Linka® verdenspatenteret system, forbrændingsluft i medstrømsprincip, så der opnås bedre resultater på effektivitet og emissioner.

Trapperisten slutter i bagenden af kedlen, hvor bundasken afleveres, ligesom askesnegle under risten, sørger for at fjerne gennemfald under ristens 3 forbrændingszoner, og som afleverer det i samme askenedfald, som bundasken. Aske fra economizer, Multicyklon og posefilter er ligeledes koblet på det fælles askesystem, og transporteres herfra videre med askesnegle frem til askecontainer.

Røggassystemet efter kedlen består af en 2-træks economizer, der køler røggassen ned inden den sendes videre til Multicyklonen. I Multicyklonen udfældes de resterende større askepartikler og falder til bunden, hvorfra de videreledes til posefilteret. Posefiltret renser gennem poser røggassen for de sidste og finere aske-/støvpartikler. Poser renses med trykluft via skudventiler, som får partiklerne til at falde til bunden af posefiltret. Her der monteret en mekanisk skraberarm, som fører partiklerne til det fælles askesystem. Røggassen er nu renset inden denne ved hjælp af røggasventilatoren, sendes videre til den eksisterende skorsten og ledes ud herfra.

Styringen af anlægget sker med et PLC-styresystem, der overvåger anlægget og sender alarmer ud via internet og SMS, samtidigt med at denne sikrer en kontrolleret regulering af tilførslen af brændsel og drift på kedlen, så der altid kommer maksimal effekt ud af denne.

Specifikationer

Kunde: AARHUS PROTEIN A/S
Lokation:Aarhus, Danmark
Brændselstype:Træpellets og agroaffald
Størrelse: 5,000 kW
Anlægstype: Linka H. steam
Energitype: Dampkedel
Byggeår: 2022

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Jan

Træpille forbrug

8.700 kg/år

ved 8.000 driftstimer

Virkningsgrad op til

90 %