Reference

Lolland Varme

Komplet kedellinje til stort varmeværk

I 2013 installerede Linka en komplet kedellinje på halmvarmeværket i Nakskov. Kedellinjen indgår i værkets samlede forsyning af Nakskov på Lolland.

Lolland Varme driver to varmeværker i Nakskov, heraf ét halmvarmeværk, som tilsammen forsyner omkring 4.400 forbrugere med 100 % CO2 neutral varme.

Halmvarmeværket blev etableret i 2010 med to 8.000 kW kedler, med mulighed for en fremtidig udbygning med yderligere 5.000 kW. Denne udbygning fik Linka til opgave at gennemføre i 2013. Størrelsen på den 3. kedellinje var i mellemtiden blevet ændret til 6.500 kW.

Linka var totalleverandør på en komplet kedellinje, med alt fra sikkerhedskasse i halmlageret til halmklipper, kedel, askesystem og røggassystem. Endvidere fik vi i samme omgang til opgave at ombygge de to eksisterende kedler. Idet den eksisterende halmkran skulle anvendes, blev denne omprogrammeret til et 3. afleveringspunkt, som skal føde den nye kedellinje med halm.

Anlægget

Den nye kedellinje består af en 6.500 kW Linka GVB kedel, designet til et maksimalt driftstryk på 6 bar. Kedlen er i 5-træks udførelse, og hermed designet til en mere effektiv udnyttelse af varmen, hvilket medfører højere virkningsgrad og en større besparelse på halm.

Indfyringen sker fra den opstillede sikkerhedskasse på halmlageret, hvortil kranen leverer ballen. Denne føres herefter ind i halmklipperen for at blive skåret i skiver, som transporteres videre til kedlen for afbrænding. En fordel ved denne indfyringsmetode er blandt andet muligheden for at håndtere halm af mindre god kvalitet.

Askeudtaget i kedlen transporterer automatisk asken fra kedlen til askelageret via snegle.

Specifikationer

Kunde: Lolland Varme
Lokation: Nakskov, Lolland
Brændselstype: Halm
Størrelse: 6.500 kW
Anlægstype: Varmtvandsanlæg
Energitype: Fjernvarme
Byggeår: 2013

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Jan

CO koncentration

451

mg/Nm3

CO emission fra anlægget ligger betydeligt under grænseværdien på 625 mg/Nm3.

Fjernvarmebesparelse

8%

mg/Nm3

Støv fra anlægget er yderst begrænset sammenlignet med kravet om max. 40 mg/Nm3.