Reference

Østerild Fjernvarme

CO2-neutral varme – også ved spidsbelastning

I efteråret 2016 leverede Linka et nyt kedelanlæg til Østerild Fjernvarme. Ved at brænde flis kan varmeværket tilbyde kunderne 100 % CO2 neutral varme, og samtidig opnå store besparelser på brændsel.

Det nordjyske fjernvarmeværk har siden 1991 forsynet borgerne i Østerild. I dag er der cirka 250 forbrugere tilknyttet værket, som tilsammen har et årligt varmeforbrug på 5,5 millioner kWh.

Inden udskiftningen af kedlen, fik Østerild varme fra træpiller, samt olie i perioder med et særligt højt varmeforbrug. Flis er dog generelt et billigere brændsel end træpiller, og varmeværket har derfor valgt fremover at anvende tør skovflis. Dette leveres fra lokale skovområder.

Varmeværkets eksisterende flislager med fliskran er genanvendt, men Linka har installeret en ny indfyringstragt. Kedlens automatiske askeudtag er tilkoblet varmeværkets eksisterende askesystem, da dette ligeledes skulle genanvendes.

Med skiftet til det nye flisanlæg kan Østerild erstatte brugen af olie, selv i perioder med spidsbelastning. Det eksisterende oliefyr vil fremover udelukkende blive brugt som backup.

Anlægget

Linka har leveret et komplet kedelanlæg, med en 2.000 kW Linka H kedel, designet til et maksimalt driftstryk på 4 bar og en maksimal fremløbstemperatur på 110°C.

På kedlen er der monteret 16 tryktanke med skudventiler, som skyder luft gennem kedlens røgrør for at rense disse. Yderligere seks skudventiler er monteret på bagenden af kedlen for rensning af 2. røgtræk. Dette betyder at Østerild kan nøjes med at rense røgrørene manuelt få gange om året.

Anlægget er installeret med PLC styring, som sikrer løbende overvågning af ydeevnen. Styringen kan tilgås via internettet, hvormed Linka kan servicere og trimme anlægget online.

Specifikationer

Kunde: Østerild Fjernvarme
Lokation: Østerild, Danmark
Brændselstype: Flis
Størrelse: 2.000 kW
Anlægstype: Varmtvandsanlæg
Energitype: Fjernvarme
Byggeår: 2016

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Jan

Tilbagebetalingstid

6 år

Med en årlig nettobesparelse på 550.000 kr. er tilbagebetalingstiden på anlægget cirka 6 år.