Reference

BIOCIRC GROUP GRØNHØJ

950 kW flis- og gaskedelanlæg i containeranlæg for kombineret fyring med flis og gas

BIOCIRC GROUPs biogasanlæg, der producerer store mængder biogas ud fra blandt andet dybstrøelse, majs, græsensilage, halm og gylle (ca. 140.000 tons om året), ønskede at omdanne biogassen/metanen til naturgas.

Linka Energy blev derfor BIOCIRC GROUPs valg af samarbejdspartner på dette projekt, da vi har knowhow og erfaring med håndtering af biogas, der via et absorber-strippersystem med amin renser og opgraderer den urene gas til ren gas, inden dette sendes videre ud på naturgasnettet.

BIOCIRC GROUP og Linka indgik derfor i 2017 en aftale om etablering af et komplet Linka Energy 950 kW biomasse- og gaskedelanlæg for fyring med flis og biogas, etableret i en container. Anlægget er designet med udgangspunkt i den flis og biogas, der er økonomisk mest fordelagtig at fyre med på ulige tidspunkter af året, uafhængigt af de svingende prisniveauer.

Kombinationen af 2 typer brændsler, er dermed med til at sikre BIOCIRC GROUP en stabil, billig og CO2-neutral varmeforsyning.

Anlægget

Det komplet, nye anlæg, en 950 kW Linka H 2000 fliskedel- og varmtvandskedel og en Global H3 gaskedel, er sammen med Linkas patenterede forbrændingsteknologi med til at sikre maksimal udnyttelse af brændstoffet.

Kedelanlægget er etableret i en container, der er opbygget hos Linka, hvor også hovedkomponenterne er installeret, hvorefter den blev fragtet til BIOCIRC GROUP.

Flisen aflæsses og opbevares i en flisgrav, hvorfra Linkas skrabeanlæg fremfører brændslet til en forsænket tværsnegl, der viderefører dette i en skråtstillet snegl til en tværsnegl og derfra direkte til celleslusen og via stokersneglen ind i kedlen. Skrabeanlægget sættes automatisk i gang med et signal fra styringen, når kedlens indfyringsprocedure er sat i gang.

Hedtvandskedlen er en LINKA H 2000 kanalrøgrørskedel i 3-træks udførelse med glat ildkanal og vandkølede vendekamre, der er dimensioneret til fuld udbrænding og effektiv udnyttelse af strålingsvarmen, mens konvektionsvarmen udnyttes i røgrørssektionerne.

I kedlens brændkammer er der monteret en bevægelig trapperist for at minimere slaggedannelser, og medstrøms forbrændingssystemet er Linkas eget verdenspatenterede system.

På kedlen er der monteret 8 stk. tryktanke med påmonterede skudventiler til luft.

Skudventilerne skyder luft gennem kedlens røgrør og renser hermed disse for aske, hvilket betyder at kedlens røgrør sjældent skal renses.

Til anlægget er der desuden leveret en kompressor.

Den rensede røggas er lig med en markant reduceret støvudledning, inden denne udledes gennem den 15 meter høje stålskorsten.

Asken transporteres via det automatiske askeudtag til en 5 m³ askecontainer, hvis størrelse svarer til ca. 14 dages drift ved kontinuerlig fuld last 24/7.

Gaskedlen er en LINKA Global H3, ”LUX” i forlænget og vertikal version, udlagt for fyring med gas, der leveret med en Weishaupt brænder, type WM G20/3-A. Til gaskedlen er der desuden leveret, vandbehandlingssystem med kemikaliedosering, ekspansionssystem og trykholdesystem. Kedlen er tilsluttet udblæsningssystem, røg- og rørinstallationer samt skorsten.

Gaskedlen bruges primært som backup for hedtvandskedlen og er forberedt til, at den kan afbrænde olie i stedet for gas.

Styringen af det komplette anlæg sker via et PLC-styresystem, der overvåger anlægget og dermed sikrer en kontrolleret regulering af brændselstilførsel og drift, så der altid kommer maksimal effekt ud af anlægget.

PLC-systemet sender alarmer ud – i tilfælde af afvigelser fra de forudindstillede set punkter – via internet og SMS, ligesom vil det være muligt at overvåge anlægget via smartphones, tablets og/eller PC.

Specifikationer

Kunde: BIOCIRC GROUP GRØNHØJ
Lokation: Karup, Danmark
Brændselstype: Flis og gas
Størrelse: 950 kW
Anlægstype: Flis- og gaskedelanlæg
Energitype: Varme
Byggeår: 2017

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Lars

Flisforbrug ved 8.000 driftstimer

5.000 kg/år

max. 35% vandindhold

Virkningsgrad op til

89,4 %

Dagligt driftsbehov

< 1 time

Det fuldautomatiske kedelanlæg kræver kun meget lidt manuel drift