Reference

Follo Fjernvarme ASKedel 4 - Drømtorp 2

Pillekedelanlæg med 2.000 kW varmtvandskedel

Tidligere var Drømtorp Næringsområde og Ski Idrettspark en såkaldt «fjernvarmeø», der ikke var sammenkoblet med det øvrige fjernvarmenet i Ski.

Follo Fjernvarme AS etablerede derfor en ny energicentral på Teglvej i Drømtorp, som nu forbinder fjernvarmenet fra Glynitveien til Finstad.

I 2021 leverede Linka Energy A/S en ekstra kedel til energicentralen, baseret på fyring med træpiller; som dermed giver Follo Fjernvarmes kunder en stabil, konkurrencedygtig billig, CO2-neutral energiforsyning.

Anlægget

Kedelanlægget, en 2.000 kW Linka® H varmtvandskedel, er en cylindrisk og effektiv kanalrøgrørskedel i 5-træks udførelse med glat ildkanal og vandkølede vendekamre, der sammen med Linkas patenterede forbrændingsteknologi og med anvendelse af recirkulation af røggasserne sikrer maksimal udnyttelse af brændstoffet.

Når der ”kaldes” på varme fra kedlen, sættes indfyrings-proceduren i funktion: Stokersneglen starter og henter brændselsmængden, afhængigt af varmebehovet, fra én af de nye pillesiloer via silosneglen og frem til brændselsslusen, hvorfra den via stokeren indfødes til den bevægelige trapperist i kedlen.

Desuden er der monteret et posefilter, type Teldust (Greenline), der renser røggassen og derved reducerer støvudledningen inden den sendes til den eksisterende skorstens ledige løb.

Asken fra henholdsvis kedel og posefilter transporteres til sidst til de 2 askecontainere.

Styringen af anlægget sker via et PLC-styresystem, der overvåger anlægget og sender alarmer ud via internet og SMS, ligesom vil det være muligt at overvåge anlægget via smartphones, tablets og/eller PC.

Specifikationer

Kunde: Follo Fjernvarme AS
Lokation: Ski, Norge
Brændselstype: Træpiller
Størrelse: 2,000 kW
Anlægstype: Linka varmtvandskedel
Energitype: Fjernvarme
Byggeår: 2021

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Jan

Træpiller

454 kg/t

max. 10% fugt

Virkningsgrad

92 %