Reference

Mørke Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Bæredygtig opgradering til komplet varmeværk med 4,5 MW halmanlæg og 5,0 MW oliekedel backup

Den eksisterende varmeproduktion – først en kulkedel, som blev ombygget til træpiller og efterfølgende udskiftet med en Linka H-kedel til træpiller – på Parkvej, bygget i 1966, stod med udfordringen om teknisk slitage, teknologisk og energimæssig forældelse og havde gennem mere end 50 år forsynet Mørke forbrugere med varme.

Derfor blev 2017 en milepæl for Mørke Fjernvarmeselskab A.m.b.a. og dets forbrugere, da det nye, topmoderne halmvarmeværk på Fabriksvej blev opført.

Investeringen i en grønnere fremtid med det nye varmeværk, giver mulighed for at dække varmeproduktionen fuldstændigt ved hjælp af halm – en vedvarende og lokal energikilde – hvor der er taget højde for nødvendige perioder af service, hvor den nye oliekedel, som backup, sikrer en stabil og pålidelig varmeforsyning selv under vedligeholdelsesperioder.

Projektet blev udbudt på funktionskrav og i en totalentreprise omfattende både bygninger og det tekniske anlæg, hvilket det blev Linka Energy A/S, der vandt.

Halmkedelanlægget

Kedelanlægget er en 4,5 MW Linka GVB med economizer, der med Linkas patenterede forbrændingsteknologi, der sikrer maksimal udnyttelse af halmen.

Anlægget er leveret med nedbygget beton brovægt (3×24 meter), der registrerer vægt på halmen, inden dette køres ind på halmlageret. Her opstilles halmballerne således, at den travers halmkranen effektivt kan sortere rækkerne efter halmens kvalitet, inden de afleveres til LINKA Sikkerhedskasse. Fra sikkerhedskassen føres halmen gennem en hydraulisk branddør i brandvæggen indtil klipperrummet. Halmklipperen i klipperummet løfter halmballen op i lodretstående position, hvorefter der klippes en ca. 50 cm skive af ballen. Skiven skubbes langsomt ind i kedlen. Hastigheden hvormed halmen skubbes ind på kedlens forbrændingsrist, er bestem af iltstyringen.

Selve halmkedlen er specialdesignet for biomasse, hvilket gør den mere effektiv og med højere virkningsgrad samt den er udformet med et brandkammer, hvor der i første røgtræk kan placeres studse i forskellige niveauer til DeNOx injektorer.

Forbrændingsristen er en indbygget del under kedelkonstruktionen og udført på vandkølede bæringer med 3 zoner, hvorunder ristegennemfald og aske fjernes automatisk med langsgående askesnegle.

Herefter føres dette frem til et vandkølet askenedfald, som med en ”knuser” ødelægger eventuelle sten og slaggedannelser, således det kan håndteres videre i askesystemet frem til de 2 nye askecontainere.

Røggassen renses i en LINKA Multicyklon og et Teldust posefilter, der reducerer støvudledningen inden denne sendes videre ud gennem den 30 meter høje stålskorsten. Der er monteret en lyddæmper mellem røggasventilator og skorsten for at fremtidssikre værket i forhold til støjgener.

Akkumuleringstanken der en på 1400 m³, trykløs og med et nitrogenanlæg, der leverer kvælstof med renhed bedre end 99,5% som kan opretholde et overtryk på min. 50 mmVS i tanktoppen ved en afladning på 4,5 MW.

Oliekedelanlægget

Oliekedelanlægget er backup for halmkedlen, og er en 5,0 MW oliekedel, type Danstoker Global 9 LUX.

Oliebrænderen, en Low NOx-gasoliebrænder, type Weishaupt RGL70/2-A, er tilpasset og monteret på varmtvandskedlen, er dimensioneret ud fra at den skal kunne håndtere og opretholde en effektiv forbrændingsproces. Til oliekedlen er der leveret en dobbeltvægget, horisontal 30³m olietank, der blandt andet er forsynet med lækageovervågning.

Ved fuld kedelbelastning opfyldes kravene for NOx og CO på grund af kedlens forbrændingseffektivitet.

Styring af det komplette anlæg

Styringen af det komplette anlæg sker via et komplet PLC-styresystem, der overvåger hele det samlede anlæg og sender alarmer ud via internet og SMS, ligesom vil det være muligt at overvåge anlægget via smartphones, tablets og/eller PC.

Specifikationer

Kunde: Mørke Fjernvarmeselskab A.m.b.a.
Lokation: Mørke, Danmark
Brændselstype: Halm og olie (backup)
Størrelse: 4,5 MW og 5,0 MW
Anlægstype: Linka®
Energitype: Varmtvands- og oliekedel
Byggeår: 2017/2018

Vil du vide mere om dette projekt?

Kontakt Claus

Virkningsgrad, halmkedel

92,3%

Virkningsgrad, oliekedel

90,8%